Legislacja

3. Aneks 4 - pytania testowe zmienione oraz nowe wg stanu na 3.1.2011

29 grudnia 2010

d63c636844a9750301e98da76c37635b52b6ca36

(Fot.: PD@N 368-3)

W związku ze zmianą przepisów ruchu drogowego, która wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2010 r. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało Aneks nr 4 do banku pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy w zakresie kategorii A, A1, B, B1, C, C1, D, D1 i T. W ramach pomieszczonych na 50 kartach zmian przygotowano:

A) korektę dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych (nowe brzmienie – strony 1-22) oraz (usunięto – 1 pytanie);

B) Dodano nowe pytania

- I. Dodano nowe pytania egzaminacyjne (str. 23-50)

- pytania stosowane we wszystkich testach (9 pytań);

- zachowanie przy znakach (11 pytań);

- manewry na drodze (5 pytań);

- zachowanie wobec pieszych (2 pytania);

- II. Pytania na kategorię B:

- pierwszeństwo przejazdu (4 pytania);

- manewry na drodze (2 pytania);

- używanie pojazdu (1 pytanie);

- technika kierowania pojazdem (1 pytanie);

- III. Pytania na kategorię A:

- zachowanie przy znakach (2 pytania);

- pierwszeństwo przejazdu (4 pytania);

- manewry na drodze (2 pytania);

- zachowanie wobec pieszego (1 pytanie);

- używanie pojazdu (6 pytań);

- IV. Pytania na kategorię T:

- pierwszeństwo przejazdu (4 pytania);

- manewry na drodze (2 pytania);

- używanie pojazdu (5 pytań);

- V. Pytania na kategorię C:

- zachowanie przy znakach (2 pytania);

- pierwszeństwo przejazdu (4 pytania);

- manewry na drodze (2 pytania);

- używanie pojazdu (8 pytań);

- VI. Pytania na kategorię D:

- zachowanie przy znakach (1 pytanie);

- pierwszeństwo przejazdu (4 pytania);

- manewry na drodze (2 pytania);

- używanie pojazdu (8 pytań).