Legislacja

Akcyza na używane auta przed trybunałem?

Autor: Rzeczpospolita

14 września 2005

Rzecznik praw obywatelskich

poinformował ministra finansów o niezgodności rozporządzenia ministra finansów z 22 kwietnia 2004 r.z prawem unijnym. Chodzi o stawkę akcyzy na używane auta sprowadzane do

Polski z poz

ostałych krajów wspólnoty. Wg. rzecznika obecnie obowiązujące w Polsce

Przepisy

naruszają art. 90 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana przez ministra rzecznik zapowiedział złożenie skargi do Trybunału konstytucyjnego.