Legislacja

Akcyzę odzyska właściciel pojazdu

27 kwietnia 2007

O zwrot akcyzy od samochodów sprowadzonych do Polski będą mogli starać się ich właściciele. Gdy podatnik, który auto sprowadził, sprzeda je, o zwrot będzie ubiegał się nowy właściciel – informuje “Gazeta Prawna”. Z projektu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, o którym GP pisała już 4 kwietnia 2007 r., wynika, że o zwrot podatku będą mogli ubiegać się tylko podatnicy, którzy w momencie składania wniosku o odzyskanie pieniędzy będą właścicielami takiego auta. Procedura zwrotu akcyzy ma dotyczyć samochodów starszych niż dwa lata, sprowadzonych do Polski po 1 maja 2004 r. Pojawia się pytanie, co będą mogli zrobić podatnicy, którzy po 1 maja 2004 r. sprowadzili do kraju używany samochód, a potem go sprzedali? Marcin Zimny, prawnik z CMS Cameron McKenna, odpowiadając na nasze pytanie wyjaśnił, że w przypadku, gdy podatnik sprowadził np. w czerwcu 2004 r. do Polski trzyletni samochód osobowy i zapłacił z tego tytułu podatek akcyzowy, a następnie sprzedał ten samochód, nie będzie miał prawa do zwrotu akcyzy. Zwrot ten będzie przysługiwał nowemu właścicielowi. – Z projektu ustawy opracowanego przez Ministerstwo Finansów jednoznacznie wynika, że tylko właściciel samochodu osobowego ma prawo do zwrotu akcyzy. Autorzy projektu ustawy wyszli z założenia, że podatnik sprzedający samochód odzyskuje uiszczony podatek akcyzowy w cenie zapłaconej przez nabywcę – argumentował Marcin Zimny. Dodał, że w uzasadnieniu do projektu ustawy MF powołuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym TK wyraził opinię, że uprawnionym do zwrotu nie jest osoba, która już otrzymała podatek wraz z zapłatą ceny samochodu dokonaną przez nabywcę, ale kolejny właściciel – konsument, ponieważ to on zapłacił cenę wyższą niż by to uczynił, gdyby nie wliczono w nią podatku akcyzowego. Jerzy Martini, doradca podatkowy Baker & McKenzie podkreślił w rozmowie z nami, że jedną z istotnych wad omawianego projektu jest wprowadzenie możliwości ubiegania się o zwrot nadpłaty podatku akcyzowego nie tylko przez podatników, ale również przez podmioty, które nabyły samochód sprowadzony zza granicy na terenie kraju (o ile podatnik nie wystąpił wcześniej o zwrot). – Konstrukcja taka jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą równości (nabywcy krajowi samochodów sprowadzanych zza granicy będą mieli prawo do otrzymania zwrotu lub nie będą miel takiego prawa w zależności od tego, czy podatnik, który sprowadził samochód, wystąpił o zwrot nadpłaty). Zgodnie z projektem podatnik, który sprowadził auto, a następnie je sprzedał, nie będzie miał prawa do wystąpienia o zwrot nadpłaty – tłumaczył Jerzy Martini. Jego zdaniem, sytuacja taka sprzeczna jest z zasadą skuteczności prawa wspólnotowego. Jednak w celu uniknięcia sporów podatnicy tacy powinni wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty na podstawie Ordynacji podatkowej przed ewentualnym wejściem w życie specustawy.

Słowa kluczowe akcyza pojazdy używane