Legislacja

Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Rospudy

27 kwietnia 2007

W Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu odbyło się posiedzenie w sprawie zakazu zalesienia w Puszczy Augustowskiej. Zalesienie jest “środkiem kompensacyjnym” związanym z budową obwodnicy Augustowa w dolinie rzeki Rospudy. Postanowienie dotyczące tej sprawy zostanie opublikowane przez Trybunał w ciągu kilkunastu dni. W posiedzeniu uczestniczył Minister Środowiska Jan Szyszko i przedstawiciele Komisji Europejskiej. 18 kwietnia Trybunał odmówił zgody na zalesienie, tłumacząc, że mogłoby to być zrozumiane jako nieformalna zgoda na budowę obwodnicy Augustowa. Komisja Europejska (KE) uważa, że nasadzenie drzew na spornych terenach może przynieść szkodę występującym tam, a będącym pod ochroną gatunkom roślin. Minister Jan Szyszko twierdzi, że kompromis jest realny, ponieważ na spornych terenach została zrobiona inwentaryzacja, która nie wykazała roślin chronionych.