Legislacja

Badania lekarskie dla kandydatów i kierowców - uzupełnienia

16 stycznia 2020

Badania lekarskie dla kandydatów i kierowców - uzupełnienia
(screen)

W Dzienniku Ustaw w dniu 15 stycznia br. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (2020.62). Akt usuwa problemy interpretacyjne oraz wątpliwości merytoryczne w zakresie przeprowadzanych badań lekarskich.

Opublikowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, wydanym na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, polegające w szczególności na uzupełnieniu odpowiednich regulacji w celu usunięcia problemów interpretacyjnych oraz wątpliwości merytorycznych w zakresie przeprowadzanych badań lekarskich.

Wprowadzone zmiany:

1) doprecyzowano procedury postępowania orzeczniczego po upływie określonego okresu adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopii (§ 6 ust. 2 rozporządzenia);

2) dostosowano zakres osób objętych obligatoryjną konsultacją lekarską po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko, o której mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z dotychczas funkcjonującymi zasadami wynikającymi z wymagań dotyczących wzroku określonych w załączniku III dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy;

3) przeredagowano w załączniku nr 2 opis szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku z uwzględnieniem odpowiednio badania poziomego i pionowego pola widzenia;

4) uzupełniono w załączniku nr 5 opis szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie układu sercowo-naczyniowego, zgodnie z dotychczas funkcjonującymi zasadami wynikającymi z wymagań dotyczących chorób układu sercowo-naczyniowego, określonych w załączniku III dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 30 stycznia 2020 r. (jm)