Legislacja

Badania pojazdów zabytkowych i "SAM"

29 września 2006

Wchodzi w życie rozporządzenie z 1 września 2006 r. (ogłoszone 14 września 2006 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki SAM z warunkami technicznymi. Ustawodawca określił nowe brzmienie załączników 1-7, będących drukami związanymi z przeprowadzonym badaniem. Wnioski złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznano za spełniające wymagania określone w wydanym akcie.