Legislacja

Bariery i ich poziom powstrzymywania

17 lipca 2020

Bariery i ich poziom powstrzymywania
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Sprawę montowania barier ochronnych i bezpieczeństwa na drogach podjął poseł Jarosław Sachajko. Pyta ministra infrastruktury o parametr powstrzymywania tych urządzeń brd i wskazuje na tendencję jego zaniżania.

Zgłaszając interpelację poselską (Interpelacja nr 8761) Jarosław Sachajko zwraca uwagę, iż w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) powinien być obowiązkowo podawany podstawowy parametr bariery, jakim jest poziom powstrzymywania. Parametrowi temu powinni poświęcić więcej uwagi szczególnie projektanci, gdyż to właśnie od niego w znacznym stopniu zależy bezpieczeństwo. Zdaniem posła - jeżeli chcemy za pomocą bariery ochronnej zapobiec uszkodzeniu przez pojazdy obiektów szkolnych i sportowych, centrów handlowych - gdzie zwykle spotyka się skupiska ludzi, elementów konstrukcyjnych, których uszkodzenie grozi katastrofą, innych pojazdów, w tym pociągów przejeżdżających w pobliżu urządzeń chemicznych i gazowych, powinniśmy w pierwszej kolejności odpowiednio dobrać poziom powstrzymywania. W projektach drogowych często można zauważyć tendencję do zaniżania tego parametru, co tłumaczy się jedynie kwestiami ekonomicznymi.

Zacytujmy uzasadnienie opinii: - Chronienie np. chodnika dla pieszych przed wtargnięciem pojazdów na drogach z dużym natężeniem ruchu barierą o poziomie powstrzymywania N2 jest niewłaściwe. Bariera ta jest bowiem w stanie powstrzymać jedynie samochód o masie 1,5 t, co dopuszcza możliwość pokonania jej przez każdy większy pojazd ze wszystkimi tego skutkami. Często próbuje się uzależniać poziom powstrzymywania zastosowanych w danym miejscu barier ochronnych, używając parametru prędkości obliczeniowej. Na przykład na drogowych obiektach inżynierskich taką graniczną wielkością, po przekroczeniu której podwyższa się poziom powstrzymywania, jest 100 km/h. Jednocześnie zapomina się o tym, że prędkość samochodu testowego przy testach na poziomy H1 i H2 norma PN-EN 1317 wyznacza na 70 km/h, a test na poziom H4 (miejsca, które winny być wyjątkowo chronione) przeprowadzany jest dla samochodu ciężarowego (masa 38 t) przy prędkości 65 km/h.

Na jakich odcinkach dróg montowane są bariery typu H4 w Polsce? Czy są odcinki dróg z odstępstwem od przedstawionej zasady? Na jakich odcinkach tras montowane są bariery typu H2? Czy są odcinki dróg z odstępstwem od przedstawionej zasady? Jakie jest zdanie ministerstwa na temat używania barier odporniejszych w miejscach rozjazdu tras? Czy są plany Ministerstwa zmiany prawa w tym zakresie? Jak wyglądają omawiane regulacje w pozostałych państwach UE? Będziemy informowali o stanowisku resortu. (jm)