Legislacja

Będą wspólne prace ITS i PWPW

28 sierpnia 2013

11de2aff58e9a686642082197aa95168d0ee7498

03e63a1b8fc90b308681d561de33602a6e37edd5

2c74c4fc3ad158cc5f2a3256a0d7b147d0aafaaa

(Fot.: 472-3-5 l-instruktor)

Do 23 września ma powstać konsorcjum, które pozwoli wybrnąć z aktualnego kryzysu. To wniosek płynący z informacji przedstawionej przez wiceministra transportu Macieja Jankowskiego (fot. 3) na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (fot. 1). ITS obsłuży WORDy wspólnie z PWPW.

Tego tematu nie było w porządku obrad KWRiST. Po przedyskutowaniu wszystkich zaplanowanych spraw głos w sprawie problemów z elektronicznym obiegiem dokumentów w procesie egzaminowania zabrał sekretarz stanu w MTBiGM Maciej Jankowski. Upłynął bowiem już dawno termin ultimatum postawionego stronie rządowej na poprzednim posiedzeniu Komisji. "Ostatni miesiąc minął na ostrych konsultacjach pomiędzy zainteresowanymi podmiotami" powiedział we wstępie Jankowski.

Wiceminister zapoznał zebranych z planem wyjścia z kryzysu rozpisanym na poszczególne etapy. Dziś rano Instytut Transportu Samochodowego w swojej siedzibie podpisał z Sygnity porozumienie, na mocy którego prawa do oprogramowania zostały odsprzedane ITSowi. Sygnity zakończyło tym samym współpracę z Instytutem. Pozwoli to uniknąć roszczeń podmiotów trzecich w procesie wychodzenia z impasu.

Wczoraj, po długich debatach zatwierdzono harmonogram, mapę drogową prac nad poprawą aktualnej sytuacji. Wszystkie działania mają na celu zlikwidowanie stanu, w którym - tak jak aktualnie - część WORDów działa w trybie awaryjnym. Do 23 września ma formalnie powstać konsorcjum dwóch dotychczasowych rywali: ITSu i PWPW. Przygotowaniem pytań egzaminacyjnych zajmie się Instytut, Wytwórnia udostępni rozwiązania informatyczne. WORDy, które potrzebują wsparcia technicznego w postaci uzupełnienia sprzętu mogą liczyć na pomoc Wytwórni. Według informacji, które portal L-INSTRUKTOR uzyskał od Tadeusza Wachowskiego, dyrektora Pionu Produktów i Usług Identyfikacyjnych PWPW S.A. (fot. 2) - mowa jest o 14 Ośrodkach.

Do 6 września zostanie ustalony z dyrektorami WORDów harmonogram migracji systemów do PWPW. Będzie się to odbywać na identycznej zasadzie jak w ostatnich miesiącach - w przypadkach, gdy Ośrodki zmieniały dostawcę systemu teleinformatycznego. Do końca listopada wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego mają już działać na nowym systemie ITS/PWPW. Czy to nie zbyt długo? Takie pytanie zadał Cezary Gabryjączyk, członek zarządu Związku Powiatów Polskich. "Wystarczy grupa sprawnych informatyków i można zrobić to szybciej" - stwierdził. Koniec listopada jest jednak wyłącznie datą graniczną. Jak powiedział wiceminister Maciej Jankowski "bardzo możliwe, że uda się to znacznie wcześniej".

Wszystkie działania pozwolą przygotować spójny, jednolicie funkcjonujący produkt dla WORDów do czasu utworzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w finalnej postaci. Ma to nastąpić w 2016 roku.

Tadeusz Wachowski z PWPW wraz z Marcinem Ślęzakiem, wicedyrektorem ds. rozwoju i pełnomocnikiem dyrektora ds. jakości ITS (fot. 2) byli obecni na spotkaniu (na zdj.). Ich relacje w żadnym razie nie wskazują na jakikolwiek konflikt pomiędzy Wytwórnią a ITSem, a pogłoski o wojnie jaka miałaby się toczyć pomiędzy tymi podmiotami wydaje się co najmniej przesadzona. Pozwala to wierzyć, że współpraca w konsorcjum będzie układała się po myśli wszystkich zainteresowanych.

Prowadzący spotkanie minister Michał Boni poprosił zadowolonego z przebiegu spotkania wiceministra Jankowskiego o sprawozdanie z wykonania przedstawionego harmonogramu na kolejnym posiedzeniu Komisji.