Legislacja

Będzie wiadomo czy kupujesz „uszkodzony” czy „nieuszkodzony”?

28 maja 2019

Będzie wiadomo czy kupujesz „uszkodzony” czy „nieuszkodzony”?
Rządowe Centrum Legislacji - Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy [kliknij]

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy. Określony w uzasadnieniu do propozycji zmian cel to wyeliminowania zidentyfikowanego nowego obszaru nieprawidłowości w opodatkowaniu akcyzą samochodów osobowych sprowadzanych z krajów UE i wcześniej tam rejestrowanych. Mechanizm tych nieprawidłowości polega na zaniżaniu wartości sprowadzanego samochodu osobowego wskutek podawania w deklaracji akcyzowej nieprawdziwego roku jego produkcji oraz możliwości zarejestrowania w takiej sytuacji samochodu na podstawie uzyskanego z portalu PUESC dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, który aktualnie nie zawiera informacji o roku produkcji samochodu osobowego. Propozycja resortu to zmiana druku zapłaty, a tu m.in. wymóg podawania daty produkcji pojazdu, jego stanu technicznego. Ponadto w celu identyfikacji, czy sprowadzony z krajów UE samochód osobowy był uszkodzony, czy też uszkodzeń nie posiadał proponuje się wprowadzenie w dokumencie potwierdzającym zapłatę akcyzy od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego jednoznacznej informacji w tym zakresie.

Dużym wyzwaniem jest eliminacja z polskich dróg pojazdów o słabym stanie technicznym. Czy przyszłe zmiany doprowadzą do zmiany sytuacji?

Projekt rozporządzenia jest uzgadniany, nowelizacja ma obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 r. (jm)

Wzór dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju. Źródło: Rządowe Centrum Legislacji - Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy [kliknij] - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321782