Legislacja

Brak sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

21 czerwca 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania odpadów. Stawka za brak sieci zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wynosi 500 zł za każdy wprowadzany na rynek krajowy pojazd.

Tekst jednolity i aktualizowany rozporządzenia dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 223 (w przygotowaniu - Aktualizacja 40).

Słowa kluczowe złomowanie pojazdów
Źródło Prawo Drogowe@NEWS