Legislacja

Brakuje definicji szkody całkowitej

23 marca 2021

Brakuje definicji szkody całkowitej
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Ministerstwa Infrastruktury wysłana została interpelacja poselska w sprawie rozważenia potrzeby zdefiniowania w ustawie Prawo o ruchu drogowym technicznej szkody całkowitej. Problem zgłosiła grupa posłów, których reprezentuje Jerzy Polaczek. – Obecne przepisy niestety nie definiują, kiedy uszkodzony pojazd nie kwalifikuje się do naprawy i powinien być trwale wycofany z eksploatacji - piszą.

- W aktualnych zapisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w art. 2 pkt 10a zdefiniowana jest „szkoda istotna”. „Szkoda istotna” z uwagi na zakres uszkodzeń skutkuje kwalifikacją do dodatkowego badania technicznego pojazdu. Obecne przepisy niestety nie definiują, kiedy uszkodzony pojazd nie kwalifikuje się do naprawy i powinien być trwale wycofany z eksploatacji - czytamy w interpelacji. Autorzy interpelacji wskazują także: - W związku z brakiem definicji „technicznej szkody całkowitej” w aktualnych zapisach ustawy Prawo o ruchu drogowym brak jest przepisów wykonawczych, np. leżących w gestii Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministerstwa Finansów dotyczących procesów związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych i obrotem wrakami z dokumentami, importem samochodów używanych z zagranicy (bez prawa do rejestracji w kraju macierzystym). Brak wyżej wymienionej procedury oraz brak powołania niezależnych rzeczoznawców samochodowych przy szkodach istotnych i technicznych szkodach całkowitych pojazdów był też przedmiotem jednego z punktów raportu NIK. I konkludują: - Wyżej opisana przez nas sytuacja skutkuje rozwojem szarej strefy i wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Posłowie przywołują odnotowaną w bazie CEPiK w 2020 r. liczbę pojazdów nieubezpieczonych - to 1 418 662. Podkreślają sentencję swojej argumentacji tj. istnienie szarej strefy i jej wpływu na bezpieczeństwo na polskich drogach. Pytają ministra: - Jakie działania zamierza podjąć kierowane przez Pana ministerstwo w tym zakresie? (jm)