Legislacja

Co z usuwaniem wraków pozostawionych na obszarze pozadrogowym?

6 września 2023

Co z usuwaniem wraków pozostawionych na obszarze pozadrogowym?
(fot. PIXABAY)

Jeszcze w czerwcu br. Artur Szałabawka zgłosił interpelację poselską [kliknij]. Do dziś odpowiedzi nie ma, duża szansa, iż pojawi się notatka o przedłużeniu terminu odpowiedzi i tej już nie będzie. Podjęta kwestia ważna, a dotyczy wraków pojazdów porzucanych w miejscach niestanowiących drogi publicznej, gdzie ani Policja, ani straż miejska nie posiadają uprawnień do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Poseł Artur Szałabawka postanowił zwrócić uwagę ministra spraw wewnętrznych i administracji na porzucane samochody przy drodze, na parkingu, pasie zieleni, poboczu czy terenie prywatnym wcale nie jest widokiem niecodziennym. - Informacje w mediach wskazują, że problem zdewastowanych, porzuconych pojazdów dotyczy całej Polski. Zdezelowane pojazdy zalegają na parkingach, osiedlach, chodnikach, jezdniach i drogach, ale też na prywatnych, niezabudowanych działkach bez zgody i wiedzy właścicieli. Blokują parkingi położone przy galeriach lub centrach handlowych. Tylko gorzowska straż miejska od początku 2021 roku usunęła z terenu całego miasta aż 31 porzuconych pojazdów, które były bez tablic rejestracyjnych lub ich stan wskazywał, że są nieużywane. Straż Miejska w Białymstoku w 2020 roku przeprowadziła ponad 100 takich interwencji. W Wejherowie w ub.r. interweniowano wobec 38 porzuconych samochodów, z tego 18 odholowano. W Trójmieście tylko w tym półroczu strażnicy zajmowali się 300 porzuconymi wrakami samochodów. W Straży Miejskiej w Gdańsku powstała nawet komórka, która zajmuje się tylko tymi sprawami. O ile rozwiązania prawne zawarte w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym pozwalają rozwiązać problem pojazdów porzuconych na drogach publicznych, o tyle gminy, właściciele terenów prywatnych, w tym spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe wciąż borykają się z problemem pozostawienia wraku pojazdu na terenie prywatnej nieruchomość, gdzie ani Policja, ani straż miejska nie posiadają uprawnień do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu - podkreśla poseł.

W art. 50a ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym ustawodawca określa: „1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.”. Poseł dodaje: - W myśl zaś art. 10 ust. 7 ustawy P.r.d. zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami. Zarówno ustawa, jak i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane nadal pozostawiają nierozwiązaną kwestię pojazdów porzuconych na parkingach, terenach zalesionych i innych działkach będących własnością gminy lub innych podmiotów. Uszkodzone wraki stwarzają nie tylko niebezpieczeństwo ekologiczne, ale także niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia mieszkańców ze względu na niezweryfikowaną zawartość pozostających w nich płynów łatwopalnych. Często wraki zostają zaadaptowane przez młodzież lub osoby bezdomne, co stwarza większe prawdopodobieństwo powstania niebezpiecznych zdarzeń.

A. Szałabawka pyta: Czy podjęto czynności w celu ustalenia, z jaką skalą problemu ogólnopolskiego mamy do czynienia? Czy podjęto działania w celu sformułowania regulacji oraz wytycznych dotyczących wraków pojazdów pozostawionych na obszarze pozadrogowym? Jakie podjęto działania i sankcje w celu zminimalizowania procederu porzucania przez właścicieli uszkodzonych, niejezdnych aut na terenach niebędących drogami publicznymi? (jm)