Legislacja

Czy sztywne stawki mandatów?

1 marca 2009

Jeśli – przyjęta przez Sejm w ubiegłym tygodniu - nowelizacja prawa o ruchu drogowym zostanie przyjęta, większość przepisów zacznie obowiązywać od maja 2010 r. w tym przepis. Od maja 2010 r. mają zacząć obowiązywać sztywne stawki mandatów. Onet pl przypomina także, iż jeżeli kierowcy będą się uchylać od płacenia kar, prawo jazdy będzie tymczasowo zawieszane, a za każde kolejne wykroczenie będzie trzeba płacić dwa razy więcej. Kierowcy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o 10- 20 km/h zapłacą 200 zł (teraz jest to 50-100 zł), a o ponad 50 km/h - 700 zł (wcześniej było 400-500 zł). Kary na drogach poza obszarem zabudowanym wyniosą analogicznie - 150 i 600 zł. - Większa będzie kara za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym, bo tam jest większe zagrożenie. Ponadto jeżeli kierowca dobrowolnie uiści opłatę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia, wtedy kara będzie mniejsza o 20 proc. - powiedział rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Alvin Gajadhur. Kary będą wyższe, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego naruszenia przepisów kierowca zrobi to kolejne pięć razy lub łączna wysokość kar za popełnione wykroczenia przekroczy 2,5 tys. zł. Wówczas za każde kolejne wykroczenie będzie trzeba płacić dwa razy więcej.

Słowa kluczowe mandaty prędkość