Legislacja

Dementi w sprawie zasad pierwszeństwa na przejazdach rowerowych

8 września 2022

Dementi w sprawie zasad pierwszeństwa na przejazdach rowerowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Infrastruktury sprostowało informację medialną, iż odebrało rowerzystom pierwszeństwo przed przejazdami rowerowymi. „Jest całkowicie nieprawdziwa. (…) Zasady pierwszeństwa na przejazdach rowerowych bez zmian. (…) Zarówno obecnie, jak i przed zmianą przepisów, użytkownicy ci nie mieli pierwszeństwa podczas wjeżdżania na przejazd rowerowy” - czytamy w stosownym komunikacie [kliknij].

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury (6.9.2022)

Zasady pierwszeństwa na przejazdach rowerowych bez zmian

Informacja o tym, że Ministerstwo Infrastruktury „po cichu odebrało rowerzystom pierwszeństwo przed przejazdami rowerowymi”, która pojawiła się w mediach, jest całkowicie nieprawdziwa. Zmiana przepisów, która odbyła się z zachowaniem zasad procesu legislacyjnego, miała na celu zapewnienie zgodności rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych z ustawą - Prawo o ruchu drogowym, która jest aktem prawnym wyższego rzędu. Nowelizacja w zakresie paragrafu 47 ust. 4 tego rozporządzenia nastąpiła wskutek uwag Rządowego Centrum Legislacji, przeszła konsultacje publiczne oraz uzyskała akceptację Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na każdym etapie prac projekt zmiany przepisów był dostępny na stronie Rządowego Centrum legislacji.

Przed zmianą rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych kierujący pojazdem zbliżający się do przejazdu rowerowego był obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się na przejeździe lub na niego wjeżdżających. Obecnie, w myśl przepisów ustawowych, kierujący pojazdem zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

Ujęte w ustawie - Prawo o ruchu drogowym określenie „szczególna ostrożność” polega na upewnieniu się, czy można bezpiecznie przejechać przejazd dla rowerzystów bez narażania na niebezpieczeństwo kierujących rowerami, tj. bez spowodowania zagrożenia. Innymi słowy, kierujący pojazdem musi być na tyle uważny, by zdążyć zatrzymać pojazd, jeśli kontynuowanie ruchu stwarzałoby zagrożenie dla innego uczestnika ruchu drogowego.

Zmiana ta nie doprowadziła zatem do odebrania rowerzystom i uczestnikom ruchu drogowego poruszających się przy pomocy UTO pierwszeństwa podczas wjeżdżania na przejazd rowerowy. Zarówno obecnie, jak i przed zmianą przepisów, użytkownicy ci nie mieli pierwszeństwa podczas wjeżdżania na przejazd rowerowy. 

Ministerstwo Infrastruktury podejmuje szerokie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach drogowego. Działania te opierają się m.in. na budowie i modernizacji bezpiecznej infrastruktury drogowej. Od 2016 r. oddaliśmy do ruchu ponad 1940 km nowoczesnych i bezpiecznych autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i obwodnic. Ponadto wspieramy samorządy w budowie, przebudowie i modernizacji dróg lokalnych. Kolejnym elementem są działania legislacyjne na rzecz ograniczenia najbardziej tragicznych w skutkach zachowań uczestników ruchu drogowego, jakimi są drastyczne przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedanie czy jazda pod wpływem alkoholu lub środków podobnie działających. Zmiany prawne, zainicjowane i wprowadzone przez MI, przyczyniają się do sukcesywnej poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Tylko w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku nastąpił spadek liczby ofiar na polskich drogach o 12 proc. w stosunku do 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury