Legislacja

Do orki też z dokumentami?

24 lipca 2018

Do orki też z dokumentami?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W sprawie zwolnienia rolników z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC ciągnika rolniczego na czas wykonywania prac polowych zwrócił się do ministrów cyfryzacji oraz infrastruktury Ryszard Galla.

Poseł uzasadnia, iż podczas wykonywania prac polowych dokumenty szybko zużywają się, ulegają zniszczeniu lub zagubieniu. Oczywiście są potrzebne na czas dojazdu do miejsca pracy. Policjanci za ich brak nakładają mandaty. Czy muszą skoro rolnicy poruszają się pojazdami rolniczymi nieopodal swoich domostw i w razie potrzeby mogą na żądanie funkcjonariusza Policji bardzo szybko dostarczyć dokumenty pojazdu wraz z prawem jazdy - pada pytanie. Przed nami 1 października 2018, gdy - jak zapowiedział minister cyfryzacji - nie będzie potrzeby posiadania papierowej wersji dokumentów rejestracji i oc. Czy do czasu wdrożenia tego przepisu możliwym byłoby zwolnienie rolników z obowiązku każdorazowego zabierania ze sobą dokumentów na czas prac polowych? - konkretyzuje poseł.

Minister Marek Zagórski, potwierdza termin 1 października br., jednak podkreśla, że nadal wymagane będzie posiadanie przy sobie dokumentu prawa jazdy. - Dodać należy, iż o możliwości wprowadzenia zmian w zakresie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego i polisy OC zdecydowało wdrożenie 13 listopada 2017 r. zmodernizowanego systemu CEPiK2.0 w części dotyczącej centralnej ewidencji pojazdów, przygotowanego do komunikacji on-line zarówno w ramach mechanizmów zasilania ewidencji danymi przez podmioty zobowiązane, jak również gwarantującego rozwiązania umożliwiające dostęp do aktualnych danych on-line dla podmiotów uprawnionych. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje jednak nad kolejnymi ułatwieniami dla obywateli w tym zakresie. Możliwość rozwiązań w odniesieniu do dokumentów prawa jazdy, korzystnych dla obywateli, a jednocześnie nie stwarzających ryzyka dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie rozpatrywana w ramach prac prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji z udziałem Ministerstwa Infrastruktury. Potencjalne rozwiązania powinny uwzględniać także prowadzone aktualnie w tym zakresie prace na forum Unii Europejskiej dotyczące elektronicznego dokumentu prawa jazdy. Odpowiedział minister. Natomiast na okres do 1. października - nie jest możliwe zwolnienie rolników z ustawowego obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądania w/w dokumentów - informuje M. Zagórski. (jm)