Legislacja

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Infrastruktury

24 lipca 2020

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Infrastruktury
iTV Sejm. Transmisje. Posiedzenie Komisji Infrastruktury 23.7.2020 [kliknij]

W dniu wczorajszym po raz kolejny nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388 i druk nr 503) obradowała sejmowa Komisja Infrastruktury. Ustawa trafi do trzeciego czytania w Sejmie RP.

Procedowanie tzw. Pakietu deregulacyjnego. Procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw rozpoczęto w maju 2020 r., 27. projekt skierowany został do pierwszego czytania, następnie odbyła się praca w Komisji Infrastruktury, która swoje sprawozdanie przyjęła 21. lipca, już dnia następnego miało miejsce drugie czytanie. I właśnie w jego trakcie podjęto decyzję o ponownym skierowaniu projektu do Komisji Infrastruktury. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zapowiedział bezpośrednie odniesienie do każdej zgłoszonej poprawki. Zapowiedział, że część z nich zapewne zostanie przyjęta, będzie miała pozytywną rekomendację rządową.

Kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury. 23. lipca odbyło się zapowiedziane posiedzenie poświęcone rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rozpatrzono 33. poprawki: 5 przyjęto, 1. poseł zgłaszający wycofał, pozostałe nie uzyskały rządowej akceptacji i ostatecznie w trakcie głosowań zostały odrzucone. Rzetelnie dodajmy, iż co najmniej w dwóch wypadkach resorty infrastruktury i cyfryzacji zapowiedziały szybkie propozycje rozwiązań zgłoszonych problemów. Wniosek Komisji dotyczy właśnie przyjęcia części poprawek – druk nr 503-A Dodatkowe sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Sprawozdawcą podczas 3. czytania będzie poseł Piotr Król. Sprawozdanie Komisji będzie przedstawione trzeciego dnia 15. posiedzenia Sejmu RP. (jm)