Legislacja

Doprecyzowanie w sprawie używania maseczki ochronnej – projekt rozporządzenia

15 kwietnia 2020

Doprecyzowanie w sprawie używania maseczki ochronnej – projekt rozporządzenia
W dniu wczorajszym opublikowany a jednocześnie poddany konsultacjom roboczym projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [kliknij] (fot. archiwum Grupy IMAGE)

Maseczka ochronna zakrywająca usta i noc od jutra obowiązkowa. Czy to przepis zbyt ogólny? Czy w naszym prywatnym samochodzie będziemy do jej posiadania na twarzy zobowiązani? Minister zdrowia ucina dyskusję. W dniu wczorajszym opublikowany został projekt rozporządzenia doprecyzowującego regulację.

Minister Zdrowia. Na pytanie o zakładanie maseczki ochronnej podczas jazdy prywatnym samochodem, w rozmowie z dziennikarzem stacji radiowej RMF FM odpowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wokół zapisu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.658) - w brzmieniu: - Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu - rozwinęła się szeroka. Jeszcze przed publikacją aktu minister mówił nie o „adresie miejsca zamieszkania lub stałego pobytu a o „przestrzeni publicznej”. Minister rozstrzygnął liczne wątpliwości. Co z naszymi prywatnymi samochodami? - pytał dziennikarz. - W samochodzie nie ma takiego obowiązku. Dlatego, że jesteśmy najczęściej w tym gronie, w którym żyjemy w domu, albo sami. Natomiast jeżeli to jest publiczna przestrzeń, np. transport publiczny, jak najbardziej tak. - odpowiedział minister. Intencją zapisu jest nakaz noszenia maseczek ochronnych w miejscach pracy, komunikacji miejskiej czy w ruchu pieszym.

Projekt rozporządzenia. W dniu wczorajszym opublikowany został projekt nowelizacja rozporządzenia doprecyzowujący zasady obowiązku zakrywania ust i nosa w dobie koronawirusa. Jest to nowelizacja Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.658). Rozporządzenie doprecyzowujące zasady obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych poddane zostało konsultacjom roboczym, które trwają do godz. 10.00 dnia dzisiejszego.

Projekt zakłada, iż obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy masek ochronnych, a dokładnie jak to określono w projekcie: przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski lub maseczki.

Termin obowiązywania nakazu - od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania.

Obowiązywanie w środkach publicznego transportu zbiorowego i w pojazdach, którymi podróżują osoby niemieszkające wspólnie. Nakaz obejmuje także - jak to nazwano - „miejsca ogólnodostępne” wyliczając: drogi, parkingi, miejsca postojowe, place, obiekty i placówki handlowe, targowiska, obiekty kultu religijnego. Dotyczy także terenów zielonych, parków, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich, zabytkowych oraz plaż. Nadal obowiązuje zakaz przebywania w takich miejscach. Dokładnie zaproponowano zapis - wyliczenie:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;

3) na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż;

4) na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Określono wyjątki np. dzieci w wieku do dwóch lat oraz osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa. Stosowne służby w celu ustalenia tożsamości osoby legitymowanej, jej identyfikacji lub weryfikacji tożsamości mogą żądać odkrycia ust i nosa.

W rozporządzeniu zapisano także wyjątki. Nakaz nie będzie obowiązywał w przypadku, jeśli będziemy jechali samochodem z osobami, z którymi mieszkamy na co dzień. Ust i nosa nie będzie trzeba zakrywać dzieciom poniżej 2 lat. Maseczek i innych rozwiązań nie będą musiały także stosować osoby, które nie mogą tego zrobić samodzielnie lub mają problemy z oddychaniem. I tu autorzy projektu rozporządzenia zapisali: - 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku: 1) poruszania się przez osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; 2) dzieci poniżej 2 lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

Maseczkę, szalik, chustę itp. trzeba będzie zdjąć na prośbę np. funkcjonariusza policji, który będzie chciał nas wylegitymować. Tutaj zaproponowano przepis: - 3. W przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.”.

Pamiętajmy, iż zakrywanie ust i nosa nie będzie zwalniało z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości min. dwóch metrów.

Czyli odpowiedź na pytanie o używanie maseczki ochronnej w prywatnym samochodzie jest precyzyjna. Jeżeli jednak pojawią się inne wątpliwości proponujemy rozstrzygać je zdroworozsądkowo. Właśnie tak - dla bezpieczeństwa własnego i innych. Tymczasem pozostańmy w domu. (jm)