Legislacja

Dziś publikacja rozporządzenia! Ruszą wydziały komunikacji i ośrodki szkolenia. Ale… co z egzaminami?

22 kwietnia 2022

Dziś publikacja rozporządzenia! Ruszą wydziały komunikacji i ośrodki szkolenia. Ale… co z egzaminami?
(fot. screen)

Jak się dowiadujemy tak oczekiwane rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami w tym pkz zostanie opublikowane w dniu dzisiejszym. Niestety pozostaje kwestia egzaminów... WORD-y nadal nie otrzymały pytań egzaminacyjnych.

Rządowe Centrum Legislacji wskazało na datę dzisiejszą jako dzień publikacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami [kliknij]. Już od kilku dni w niektórych wydziałach komunikacji mimo braku aktu wykonawczego był generowany tzw. profil kierowcy zawodowego (PKZ). Przypomnijmy bez tej elektronicznej rejestracji nie jest możliwe rozpoczęcie szkoleń. Brakowało połączenia z os-ami. Ta sytuacja ma ulec radykalnej zmianie właśnie dzisiaj. Starostwa w całym kraju będą rejestrowały zgłaszających się kierowców zawodowych, ośrodki szkolenia pobierały PKZ i rozpoczynały szkolenia.

Czyli tu, po dwóch tygodniach postoju, jest szansa na stabilizację. Pozostaje jednak ale… I pytamy, ale co z egzaminami? Według naszej wiedzy WORD-y nie otrzymały jeszcze niezbędnej bazy pytań egzaminacyjnych. Ten fakt potwierdził naszej redakcji Tomasz Matuszewski, egzaminator, zastępca dyrektora WORD w Warszawie. Wspólnie przeprowadziliśmy małą spekulację. Otóż: jeżeli - jednocześnie z publikacją rozporządzenia w Dzienniku Ustaw - ośrodek otrzyma bazę pytań, jest w stanie zorganizować pierwsze egzaminy już po 2-3 dniach. I dopiero wówczas możemy powiedzieć system informatyczny działa.

Z czwartkowej publikacji „Dziennika Gazeta Prawna” [kliknij] zacytujmy ważną wypowiedź ekspertów, w tym Macieja Wrońskiego - cytujemy: - Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska, szacuje, że w skali miesiąca uprawnienia wygasają średnio ponad 5 tys. pracowników z ponad 300 tys. wszystkich zawodowych kierowców w kraju. Eksperci podkreślają, że jeśli ta sytuacja będzie się przedłużać, może mieć to bardzo negatywne konsekwencje. W czasie pandemii kierowcy poruszający się po Polsce mogli bowiem nie mieć ważnych uprawnień. Gdy przestaną działać nadzwyczajne przepisy, będzie trzeba odświeżyć dokumenty w ciągu 60 dni. Firmy transportowe mają też coraz większe trudności z realizowaniem przewozów międzynarodowych, gdzie krajowe, pandemiczne ułatwienia nie działają. Kierowcy bez przedłużonych uprawnień są więc przesuwani do obsługi transportu krajowego. - Już dotychczas odczuwalny deficyt kierowców jeszcze bardziej się pogłębił - mówi Magdalena Szaroleta, dyrektor sprzedaży w Raben Transport.

Wraz z publikacją rozporządzenia w Dzienniku Ustaw pojawia się szansa na zakończenie tej paraliżującej sytuacji. Pozostaje jednak pytanie o egzaminy? I pytamy, ale co z pytaniami egzaminacyjnymi? (jm)