Legislacja

Egzamin niepełnosprawnego - resort uwzględnia potrzeby tych kandydatów

8 listopada 2016

6f7b40112fc57c5c975dd1cae9b08f3237fd8c6e

Testy egzaminacyjne na prawo jazdy dla niesłyszących. W prawym dolnym rogu aplikacja z tłumaczem języka migowego

(550-67 fot. J. Michasiewicz)

32b0b8d8401538bf933e91785a7afa78381d284c

Od prawej: Beata Lewandowska – egzaminator, Monika Folwarczny – instruktor, prowadzące egzaminy i szkolenia przy użyciu polskiego języka migowego.(550-66 fot. J. Michasiewicz)

Grupa posłów zaadresowała do ministra infrastruktury i budownictwa interpelację (nr 6593) w sprawie egzaminu na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych. Zgłaszający wątpliwość pisali: rozporządzenie z dnia 24 lutego 2016 r. poz. 232 w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, które normuje przepisy egzaminowania wszystkich osób zdających egzamin na prawo jazdy.

Bariery niepełnosprawnego kandydata na kierowcę. Wśród zdających znajduje się również grupa osób niepełnosprawnych, którym - według treści rozporządzenia - nie przysługują żadne ułatwienia. W związku z tym wszystkie czynności przewidziane w ramach egzaminu muszą wykonać według tych samych zasad co osoby w pełni sprawne. Jest to powodem wielu utrudnień, z którymi nie są w stanie realnie sobie poradzić. W zadaniu pierwszym na egzaminie państwowym "Przygotowanie się do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy" kandydat na kierowcę musi wykonać czynności określone w załączonej tabeli. Osoba niepełnosprawna jest traktowana identycznie jak pozostali zdający. Niestety w wielu przypadkach człowiek, który porusza się na wózku inwalidzkim lub posiada inną niepełnosprawność uniemożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie nie jest wstanie w ciągu pięciu minut wykonać poleceń egzaminatora w stopniu, który dałby mu sposobność do zaliczenia egzaminu na prawo jazdy. Jeśli egzaminator kieruje się dobrą wolą oraz empatią i w takiej sytuacji nie respektuje obowiązku wykonania przez niepełnosprawnego zdającego czynności w określonym czasie może otrzymać zarzut łamania obowiązującego prawa. Tę samą wzbudza także wykonywanie zadania drugiego, podczas wykonywania tego niepełnosprawni niejednokrotnie nie są w stanie odwrócić się, aby obserwować tor jazdy przez tylną szybę. Posłowie pytali o plany legislacyjne resortu.

Czy minister planuje zmianę rozporządzenia o egzaminowaniu? Odpowiedzi udzielił Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Informował, iż podczas konsultacji społecznych nad rozporządzeniem opublikowanym 24 lutego 2016 r. nie wpłynęły uwagi proponujące wydłużenie czasów wykonywania zadań egzaminacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Taki wniosek wpłynął dopiero podczas prac nad opublikowaną 30 września br. noweli rozporządzenia. Odpowiadający odpowiedział: w trakcie prac nad przedmiotowymi zmianami został zgłoszony wniosek o zmianę czasu przeprowadzania dwóch zadań egzaminacyjnych zadania sprzęgania pojazdu z przyczepą oraz zadania rozprzęgania pojazdu z przyczepą. Obydwie uwagi w tym zakresie uwzględniono. W obydwu przypadkach osoby niepełnosprawne, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych będą miały zapewnione dwa razy więcej czasu na wykonie poszczególnych zadań niż osoby w pełni sprawne. Nie zgłaszano propozycji podwyższenia czasu wykonania zadania “Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy”.

Resort uwzględnia. I dalej Jerzy Szmit informował: mając na względzie powyższe minister uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności egzaminu państwowego na prawo jazdy w zakresie, w jakim są one zgłaszane. Dotychczas do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa nie wpływały informacje wskazujące na to, że czas realizacji zadania “Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy” jest zbyt krótki dla osób niepełnosprawnych. Zagadnienie to wymaga analizy i zostanie wzięte pod uwagę w przypadku podjęcia kolejnych prac w ramach zmiany zasad przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Dodatkowo warto wskazać, że resort w 2015 r. odpowiadając na zapotrzebowanie osób głuchoniemych wprowadził na części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy przeprowadzanej przy użyciu komputera pytania egzaminacyjne przetłumaczone na język migowy. Rozwiązanie to jest jedyne w skali europejskiej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie posiada informacji na temat liczby osób przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. (jm)