Legislacja

Finansowanie transportu oraz ratownictwo medyczne zmienione

Autor: Sejm

16 grudnia 2005

Podczas swojego 5. posiedzenia Sejm uchwalił m.in. ustawy:

 o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

Źródło Sejm