Legislacja

Gdy instruktor popełni wykroczenie

16 czerwca 2007

Osoba szkoląca kierowców ukarana przez sąd za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego nie może dłużej wykonywać zawodu instruktora – komentuje “Rzeczpospolita”. Art. 105 ust. 2 pkt 6 prawa o ruchu drogowym mówi, że instruktorem może być osoba, która nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zwrot "lub wykroczenie" rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. Chodziło o wyeliminowanie z kręgu osób szkolących kierowców tych, które same naruszyły zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co potwierdził wyrok sądowy. Takie rozwiązanie jednak prowadzi do zachwiania proporcji między zasadą wolności wyboru i wykonywania zawodu a interesem publicznym - uważa rzecznik. Osoba objęta zakazem traci możliwość dalszego wykonywania zawodu, czyli podstawę utrzymania. Odpowiada to przepisowi kodeksu karnego w postaci zakazu wykonywania określonego zawodu, który może orzec tylko sąd. Nie ma jednak takiej sankcji w przepisach dotyczących wykroczeń. Nie ma także uzasadnienia istniejące zróżnicowanie, którego kryterium jest forma ukarania za wykroczenie. Utratę prawa wykonywania zawodu pociąga za sobą jedynie wyrok sądowy. Gdy sprawca wykroczenia został ukarany mandatem, może pozostać instruktorem. Tymczasem często policja tak przewlekle prowadzi postępowanie, że przekracza 30-dniowy termin. Wtedy sprawa musi być kierowana do sądu, a zainteresowani ponoszą dotkliwe konsekwencje w postaci skreślenia z ewidencji instruktorów. Rzecznik, do którego napływają skargi w tych sprawach, uważa, że obywatel nie może ponosić konsekwencji nienależytej pracy policji.