Legislacja

I jeszcze jedna interpelacja w sprawie obowiązku opon zimowych

6 marca 2020

I jeszcze jedna interpelacja w sprawie obowiązku opon zimowych
(fot. Grupa IMAGE – archiwum)

Posłanka Barbara Bartuś zadała pytanie w sprawie wprowadzenia w Polsce na obszarze gmin górskich obowiązku jazdy w sezonie jesienno-ziowym na oponach zimowych. Interpelację w tej sprawie złożyla w styczniu bieżącego roku, przypomnę, że taką samą interpelację sformułowała w styczniu roku ubiegłego.

Interpelacja w roku 2019 oraz 2020. Prosi ministra o rozważenie możliwości wprowadzenia, szczególnie na terenach górskich, obowiązku jazdy na oponach zimowych i pyta o racje jakie przemawiały dotąd za brakiem takiego nakazu. Rok wcześniej także zwracała się do ministra z prośbą o rozważenie wprowadzenia, szczególnie na terenach górskich, obowiązku jazdy na oponach zimowych oraz odpowiedzi na następujące pytania: Czy ministerstwo rozważało kiedykolwiek wprowadzenie w Polsce obowiązku opon zimowych? Czy temat ten był poddany jakimś głębszym analizom? Uzasadnia, iż brak obowiązku posiadania opon zimowych ostatecznie i każdorazowo prowadzi do tworzenia się ogromnych zatorów drogowych. Tymczasem: - W wielu krajach Europy obowiązek zmiany ogumienia na zimowe w pojazdach jest wymagany przepisami prawa, np. w Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii, Litwie, Finlandii, Norwegii, Estonii, Łotwie. Może on przyjąć postać obowiązku bezwzględnego w postaci daty kalendarzowej, od której w danym roku należy używać opon zimowych - np. 1 listopada, 1 grudnia. Rozwiązanie takie zostało zastosowane między innymi w Szwecji i na Łotwie. W innych krajach stosuje się tzw. obowiązek sytuacyjny, który polega na na nakazie stosowania "zimówek" podczas wystąpienia warunków zimowych na drogach. Przykładem zastosowania takiego obowiązku mogą być Niemcy. W jeszcze innych krajach takich jak Francja prawo przewiduje nakaz stosowania opon zimowych w niektórych regionach i w szczególnych warunkach. Niezależnie od sposobu, w jaki obowiązek używania opon zimowych jest realizowany - w krajach tych mamy do czynienia z wyraźnym wymogiem prawnym. Oznacza to, że kierowca, który nie zastosował się do obowiązku mimo jego zaistnienia w danym okresie i warunkach, łamie prawo. Niezastosowanie się do przepisów często wiąże się z bardzo wysokimi mandatami.

Resort w roku 2019 oraz 2020.

W roku 2019 stanowisko resortu brzmiało: - Obecnie brak jest jednoznacznych wyników badań dotyczących zachowania opon zimowych w różnych warunkach atmosferycznych. Ze względu na dynamikę zmian warunków atmosferycznych panujących w Polsce podczas kalendarzowej zimy, trudno jednoznacznie przygotować pojazd do krzywej zmian klimatycznych. Pomimo takich różnic klimatycznych na terytorium RP około 60% kierowców jeździ zimą na oponach zimowych lub całorocznych z homologacją zimową. Z informacji otrzymanych z Komendy Głównej Policji wynika, że prowadzony przez Policję System Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych nie zawiera podziału wypadków ze względu na rodzaj opon (zimowe/letnie/wielosezonowe). Gromadzone tam dane nie pozwalają na ocenę wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w okresie zimowym przez kierujących pojazdami wyposażonymi w różne rodzaje ogumienia. Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Infrastruktury nie planuje prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie na terytorium RP obowiązku stosowania opon zimowych podczas kalendarzowej zimy.

W roku 2020 stanowisko resortu brzmi: - Kwestia ewentualnego wprowadzenia okresowego obowiązku stosowania opon zimowych w pojazdach, pozostaje w obszarze zainteresowania resortu infrastruktury. Jednocześnie, należy podkreślić, że dla podjęcia decyzji w przedmiotowym zakresie, niezbędne jest zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych skutków, jakie wiązałyby się z wprowadzeniem takiego obowiązku. Należy wskazać, że z uwagi na dynamikę zmian pogodowych występujących w Polsce podczas kalendarzowej zimy, trudno przygotować pojazd do wszystkich potencjalnych warunków drogowych. Jednocześnie, według wiedzy resortu – pomimo występujących różnic klimatycznych na terytorium Polski – około 60% kierowców jeździ zimą na oponach zimowych lub całorocznych z homologacją zimową. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wprowadzenie obowiązku jazdy w sezonie jesienno-zimowym na oponach zimowych wiązałoby się ze znacznym obciążeniem finansowym dla tych użytkowników pojazdów, którzy obecnie nie stosują opon zimowych (koszt zakupu, montażu, sezonowego przechowywania opon zimowych). Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na obecną zmianę klimatu (znaczne ocieplenie w naszej strefie klimatycznej) co przekłada się na poprawę stanu nawierzchni dróg w okresie jesienno-zimowym, w szczególności w zakresie zalegania na jezdni śniegu. Ponadto należy uwzględnić aspekty ekologiczne (konieczności utylizacji zużytych opon, wyższe zużycie paliwa na oponach zimowych). Mając na uwadze powyższe, uprzejmie wskazuję, że Ministerstwo Infrastruktury aktualnie nie prowadzi i w najbliższej perspektywie nie przewiduje prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia okresowego obowiązku stosowania opon zimowych w pojazdach.

Komentując odpowiedź resortu w roku ubiegłym media wskazywały, iż badania opon ziowych jednak istniają. M.inn.: raport TNO „Study on some safety-related aspects of tyre use” (grudzień 2014 r.), opracowanie Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego „Wpływ opon na bezpieczeństwo drogowe” (2018); amerykańskie dane NHTSA (badanie obejmujące 5470 wypadków na przestrzeni lat 2005-2007). Także w 2012 roku złożona była interpelacja poselska w tej sprwie, odpowiadający skupił się na tych samych argumentach. (jm)