Legislacja

Instruktorzy i egzaminatorzy w sprawie poprawy brd

31 lipca 2020

Instruktorzy i egzaminatorzy w sprawie poprawy brd
Poseł Krzysztof Paszyk (fot. Sejm RP/facebook)

W imieniu instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy do prezesa Rady Ministrów zwrócił się poseł Krzysztof Paszyk. Podjął sprawę zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym poprawiających poziom bezpieczeństwa na polskich drogach.

Krzysztof Paszyk pisze: - W odpowiedzi na zgłaszane do moich biur poselskich postulaty ze strony instruktorów nauki jazdy, jak również przedstawicieli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego wnoszę interpelację poselską w sprawie zmian w kodeksie drogowym poprawiających poziom bezpieczeństwa na polskich drogach. I trudny konkret – RONDA!

Pierwszy wniosek – widoczność na rondach: - W ostatnich latach w Polsce powstaje wiele skrzyżowań o ruchu okrężnym. W założeniu projektantów dróg ronda mają podnosić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, uspokajając ruch i zmniejszając liczbę kolizji na skrzyżowaniach. Niestety coraz częściej można spotkać w naszym kraju ronda, na których widoczność jest w znacznym stopniu ograniczona przez wysoką roślinność lub ustawione na środku rond obiekty. Stwarza to zagrożenie kolizji z pojazdem, którego kierowca wjeżdżający na rondo nie zauważył. Stąd postulat zmian prawnych regulujących i ograniczających wysokość roślinności nasadzanej na rondach oraz obiektów umieszczanych na tym typie skrzyżowań. Ograniczenie dopuszczalnej wysokości do 20-30 cm powinno wyeliminować problem ograniczonej widoczności na rondach.

Pytanie do premiera: - Czy zostanie wprowadzone ograniczenie dopuszczalnej wysokości roślinności oraz obiektów umieszczanych na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym?

Druga sugestia – zmiana znaku B-5. - Kolejną zmianą sugerowaną przez instruktorów nauki jazdy jest zmiana znaku B5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”. Obecnie znak ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych, ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Niestety znak ten nie obejmuje zespołów pojazdów (np. pojazdów z naczepą), których kierowcy swobodnie mogą wjeżdżać na teren oznaczony znakiem B5, wpływając negatywnie na stan infrastruktury drogowej w miejscach nieprzystosowanych do ruchu ciężkich pojazdów. Niejednokrotnie waga całego zestawu znacznie przekracza ograniczenie 3,5 tony. Objęcie tej kategorii pojazdów zakazem wynikającym ze znaku B5 pozwoliłoby w lepszym stopniu chronić infrastrukturę drogową przed obciążeniem ruchem ciężkich pojazdów. W związku z powyższym zasadna wydaje się zmiana w Prawie o ruchu drogowym dodająca w paragrafie 18 ust. 4 punkt 6 o treści: 6) zespołu pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony.

Pytanie do premiera: - Czy zostanie wprowadzona zmiana w Prawie o ruchu drogowym, dodająca w paragrafie 18 ust. 4 punkt 6 o treści: 6) zespołu pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony?

Trzecia uwaga – sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach. - Instruktorzy nauki jazdy, przykładając szczególną wagę do bezpieczeństwa na skrzyżowaniach, zgłaszają również potrzebę zmian w działaniu sygnalizacji świetlnych. Postulowane przez instruktorów wprowadzenie trzykrotnego pulsacyjnego sygnału zielonego, działającego na chwilę przed włączeniem sygnału żółtego, pozwoliłoby ograniczyć ilość pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na sygnale żółtym lub nawet czerwonym, znacznie przyczyniając się tym samym do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach. Jest to rozwiązanie stosunkowo proste i tanie, wymagające jedynie zmiany programu sygnalizacji. Nie generuje ono kosztów w postaci instalacji dodatkowych urządzeń, tak jak w przypadku sekundników odmierzających czas do zmiany koloru świateł.

Pytanie do premiera: - Czy w celu poprawy bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowań w ramach sygnalizacji świetlej zostanie wprowadzone pulsacyjne światło zielone?

(jm)