Legislacja

Instytut Transportu Samochodowego: OŚWIADCZENIE

22 lutego 2013

Poniżej oświadczenie Instytutu Transportu Samochodowego wydane w związku z informacjami medialnymi dot. systemu teleinformatycznego dla WORD. Przypomnijmy - konsorcjum ITS-Signity - jest jednym w dwu dostawców systemów teleinformatycznych do WORD-ów. Dzisiejsze oświadczenie jest reakcją na ogłoszoną w mediach decyzję resortu transportu, który skierował do prokuratury zawiadomienie o rzekomych nieprawidłowościach przy przetargach na system obsługi egzaminów teoretycznych na prawo jazdy w ośrodkach egzaminacyjnych.

a22f57be658c5266d98de91ee18dfe1ad8780e9d

Szanowni Państwo,

W związku z nieprawdziwymi informacjami medialnymi, które pojawiły się w dniu wczorajszym tj. 21 lutego 2013 r. w kontekście “zawiadomienia przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez niektórych funkcjonariuszy publicznych (zatrudnionych w ITS), wymienionych w art. 231 §1 lub §3 oraz art. 271 §1 Kodeksu Karnego", Instytut Transportu Samochodowego oświadcza, że:

Zgodnie z wymaganiami ogłoszenia przetargowego wynikającymi z rozporządzenia dotyczącego systemu teleinformatycznego dla WORD, Konsorcjum ITS/Signity podało prawdziwe informacje nt. dostępu do systemu teleinformatycznego starostw powiatowych.

System teleinformatyczny dla WORD został wdrożony przez ITS/Sygnity w dniu wejścia w życie nowych przepisów ustawy o kierujących tj. 19.01.2013 roku. Konsorcjum ITS/Sygnity jest od dawna gotowe do integracji systemów pomiędzy WORD-ami, a starostwami.

Do chwili obecnej w oparciu o oprogramowanie konsorcjum ITS/Sygnity, przeprowadzono ponad 100 000 egzaminów, w których zdawalność egzaminu teoretycznego wynosi średnio około 30%, a chwilami sięga nawet 50%.

Niestety, pomimo podjętego szeregu starań i oficjalnych działań, z przyczyn niezależnych od ITS/Sygnity, konsorcjum wciąż nie może uzyskać dostępu do Interfejsu/PKK.

Konsorcjum ITS/Sygnity podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że dostęp do interfejsu dla WORD powinien być nieodpłatny. Stanowisko to zostało poparte przez:

*Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z 15 grudnia 2012r, 14, 22 i 25 stycznia 2013 r. (kierowane również do MSP, MSW i MTBiGM),

·Konwent Marszałków Województw z 20 lutego 2013 r.,

*Stanowisko 35 WORD, z 11 lutego 2013 r. skierowane do MTBiGM, MSW, MSP i Marszałków Województw,

*Stanowisko 35 WORD skierowane do Związku Powiatów Polskich i Unii Metropolii Polskich z 12 lutego 2013 r. (do wiadomości MTBiGM, MSW, MAiC i MSW).

*ITS/Sygnity uważa działania blokujące dostęp do PKK za łamanie obowiązujących przepisów i przejaw praktyk nieuczciwej konkurencji oraz zamierzonych działań, mających na celu monopolizację rynku oprogramowania dla WORD.

W tej sprawie w dniu 19 lutego 2013 r. firma Sygnity złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismo dotyczące działań Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych o “podejrzenie stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów". Konsorcjant Sygnity zarzuca Wytwórni między innymi bezprawne przedstawianie WORD-om swoich produktów, jako jedynych właściwych, a także mnożenie przeszkód uniemożliwiających dostęp konkurencji do systemu obsługującego PKK.

Konsorcjum ITS/Sygnity dokłada wszelkich starań, aby wszystkie Ośrodki, które wybrały ofertę ITS/Sygnity, mogły realizować zadania publicznych zgodnie z obowiązującym prawem, jakim jest proces egzaminowania kandydatów na kierowców. Wciąż nierozwiązanym problemem, mimo usilnych starań Konsorcjum, jest określenie technicznego sposobu dostępu aplikacji do Profilu Kandydata na Kierowcę, którą dysponują starostwa.

Treść tego oświadczenia widnieje także od wczoraj na stronie Instytutu - www.its.waw.pl - wraz z załącznikami.

Z wyrazami szacunku

Mikołaj Krupiński, Rzecznik Prasowy

(Fot.: PD@N 456-100)