Legislacja

Jest podkomisja specjalna

10 grudnia 2020

Jest podkomisja specjalna
iTV Sejm - transmisje archiwalne. 9.12.2020. Posiedzenie Komisji Infrastruktury nr 62 [kliknij] (fot. screen)

W dniu wczorajszym miało miejsce posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, podczas którego odbyło się pierwsze czytanie trzech projektów nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych. Posłowie powołali nadzwyczajną podkomisję. Jak się dowiadujemy zespół prace rozpocznie już w najbliższy wtorek.

Przedmiotem obrad Komisji Infrastruktury dnia 9.12.2020 r. (posiedzenie nr 62) były następujące projekty ustaw:

– poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 48),

– rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 802),

– poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 803).

Już na wstępie posiedzenia Paweł Olszewski, przewodniczący Komisji zapowiedział szczegółową pracę w podkomisjach. – Mogę zobowiązać się, że to będzie kwestia dni, a nie nawet miesiąca. Czyli mamy tryb przyspieszony i to bardzo cieszy.

Druk nr 802. Projekt rządowy zaprezentował Rafał Weber, poseł, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Na zakończenie swojej prezentacji podkreślił i deklarował gotowość do dalszych prac: - Jesteśmy gotowi do tego, aby wejść w szczegóły tych przepisów prawa. W części są one zbieżne z projektami, które zostały zaproponowane zarówno przez Platformę Obywatelską, jak i Lewicę. Natomiast w dużym zakresie jednak różnią się. W naszej ocenie są bardziej precyzyjne, są lepiej zrozumiałe i będą lepiej zrozumiane przez polskie społeczeństwo, bo nie będą budzić różnych interpretacyjnych obaw. Dlatego uważamy, że oczywiście główna praca powinna odbywać się na naszym projekcie, natomiast - jeżeli będzie do tego przestrzeń żeby pracować nad wszystkimi trzema projektami w podkomisjach - też jesteśmy na to gotowi. (…) Pan minister Andrzej Adamczyk nie zmienił swojej opinii na temat projektu z 2015 roku. Proponujemy - tak jak mówię - w dużym zakresie inny projekt, bardziej kompleksowy. A dodając do tego zadania inwestycyjne, edukacyjne i poprawiające egzekucję mandatów z fotoradarów, pokazujemy kompleksowe działanie, które ma wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Druk nr 48. Projekt poselski, który wpłynął do Sejmu jako pierwszy w tej grupie, bowiem miało to miejsce jeszcze 22. Listopada roku 2019. Poseł Michał Szczerba zwięźle zaprezentował jego zapisy. Podsumował: - Po raz pierwszy w tej kadencji mamy możliwość zrobić coś ponad podziałami. (…) „Zagwarantowanie pierwszeństwa pieszym”, „Pieszy zawsze pierwszy” – żeby te hasła stały się rzeczywistością – wyraził przekonanie poseł. Podkreślił znaczenie stosownego vacatio legis ustawy, dla przygotowania skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej. Zwrócił uwagę na rolę Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w podejmowanych przyszłych działaniach.

Druk nr 803. Projekt poselski, który wpłynął do Sejmu już 25. sierpnia br. omówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W konkluzji swojego wystąpienia posłanka mówiła: - Chciałabym prosić – oczywiście rozumiejąc potrzebę powołania podkomisji i rzetelnej pracy – aby projekty, które dzisiaj prezentujemy nie utknęły w tej podkomisji. I na zbyt długi czas. Bo tak jak to powiedziałam – jesteśmy już bardzo blisko do tego, żeby realnie poprawić bezpieczeństwo pieszych. Byłoby dobrze, gdyby po rzetelnych, ale niezwłocznych poprawkach to prawo mogło stać się prawem obowiązującym.

Dyskusja, która odbyła się była rzeczowa, ale też nie pozbawiona emocji. Wiele miejsca zajęła kwestia przyszłej kampanii informacyjno-edukacyjnej uchwalonej nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Poseł Cezary Grabarczyk podkreślał: - Jestem zwolennikiem tych rozwiązań, które zostały zawarte w trzech projektach ustawy. (…) Nie mamy w tej chwili zapasu czasu, aby przeprowadzić skuteczną kampanię informacyjną. (…) a my w sposób daleko idący zmienimy reguły i musimy sobie zdawać sprawę z tego, iż pieszy jako ten niechroniony uczestnik ruchu drogowego ma określone nawyki. To samo z kierowcami. Mamy ciągle kulejącą egzekucję prawa. I w związku z tym tą zmianą - przy krótkim vacatio legis - możemy spowodować sporo nieszczęść. Dlatego też w tej dyskusji ogólnej na samym początku prac zwracam uwagę na to, że tu musimy uwzględnić dłuższy termin do wejścia w życie tej ustawy. Powinniśmy także przewidzieć środki na tę skuteczną kampanię informacyjną. (…) Ministerstwo powinno przygotować specjalny budżet na taką kampanię. Nie wyobrażam sobie, aby vacatio legis było krótsze niż kilka miesięcy. Czy przewidziano środki budżetowe na taką kampanię? Odpowiedział Rafał Weber – informując: - Tak, budżet 2,5 mld zł jest już zapewniony. Dokonaliśmy tych zmian w ustawie budżetowej na 2020 rok. (…) Tak więc środki są zapewnione i one będą wydatkowane w kolejnych latach. Mamy też zapewniony budżet w wysokości 30 mln zł na akcje edukacyjne. Środki finansowe są.

Posłowie podkreślili znaczenie opinii tzw. strony społecznej, ekspertów oraz samych konsultacji społecznych. Mówiąc o pracy z partnerami społecznymi przewodniczący Komisji wymienił tu m.inn. Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym, czy Związek Pracodawców TLP, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich. Gronu ekspertów za prace podziękował także w imieniu resortu – Rafał Weber.

Powołanie podkomisji nadzwyczajnej. Komisja Infrastruktury przyjęła uchwałę o wspólnym rozpatrywaniu projektów z druków 48,802 i 803. Jako wiodący wybrano wniosek z druki 802. Przy udziale 30 posłów za powołaniem podkomisji głosowało 27., przeciwny był jeden, wstrzymało się dwóch członków Komisji Infrastruktury. W skład podkomisji nadzwyczajnej dokonano wyboru dziewięciu posłów (wymieniamy w porządku alfabetycznym): Macieja Kopca, Macieja Laska, Tomasza Ławniczaka, Jerzego Polaczka, Franciszka Sterczewskiego, Adama Śnieżka, Mariusze Trepkę, Krzysztofa Truskolaskiego, Agatę Katarzynę Wojtyszek. Z jeszcze nieoficjalnych informacji – procedury trwają – najbliższe posiedzenie miałoby odbyć się w najbliższy wtorek. Pełni optymizmu czekamy. (jm)