Legislacja

Kiedy dłużnik alimentacyjny utraci prawo jazdy

1 stycznia 2012

Dłużnicy alimentacyjni nie stracą prawa jazdy, jeśli płacą co najmniej połowę zasądzonej kwoty. Będą mieli też możliwość odwołania się do decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy do samorządowego kolegium odwoławczego. Takie zmiany wprowadzają wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nowele ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przypomnijmy - Trybunał Konstytucyjny w 2009 r. uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, ustawodawca wprowadził zasadę, że prawo jazdy będzie zatrzymywane tylko w wyjątkowych sytuacjach: mogą je stracić osoby zalegające z alimentami dłużej niż pół roku, ale nie zostanie ono zatrzymane, jeśli dłużnik płaci przynajmniej połowę zasądzonej kwoty. I druga sprawa - dłużnicy alimentacyjni otrzymują możliwość odwołania się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (samorządowe kolegium odwoławczego). Gdy decyzja stanie się ostateczna, wójt, burmistrz lub prezydent miasta skieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi. Prawo jazdy zostanie zwrócone, gdy zniknie bezpośrednia przyczyna jego zatrzymania. Obecnie dłużnik alimentacyjny nie może kwestionować zasadności wniosku o zatrzymanie prawa jazdy, ponadto wszyscy dłużnicy traktowani są jednakowo, bez względu na ich sytuację osobistą - nie uwzględnia się m.in. długości okresu bezskutecznej egzekucji czy faktu korzystania z prawa jazdy przy wykonywaniu pracy.

Słowa kluczowe prawo jazdy - zatrzymanie