Legislacja

Zmiany kodeksu drogowego obowiązujące z 1.1.2012 r.

1 stycznia 2012

Wśród zmian wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r. w ustawie - Prawo o ruchu drogowym ustawodawca wprowadza: nową definicję taksówki; nowego brzmienia zapisów związanych z używaniem pasów bezpieczeństwa przez kierowców taksówek oraz dzieci przewożonych taksówką; dodanych zapisów dotyczących rejestracji pojazdów należących do członków obcych sil zbrojnych, personelu cywilnego i członków rodzin oraz pojazdów ich wykonawców kontraktowych, przebywających na terytorium RP; rejestracji czasowej pojazdów; tablic rejestracyjnych pojazdów Sił Zbrojnych RP oraz pojazdów należących do obcych Sił Zbrojnych przebywających na terenie RP; karty pojazdu, którą obowiązkowo winien wydać producent lub importer pojazdów samochodowych (pierwsza rejestracja pojazdu na terenie RP); uzupełniony został także wykaz pojazdów uprzywilejowanych o podmioty uprawnione do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego; zmiany dotyczą także opłaty ewidencyjnej stosowanej przy przewozie towarów niebezpiecznych; badań technicznych pojazdów sprowadzonych z terytorium UE; okresowego badania technicznego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz badań technicznych pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych.