Legislacja

Komentują: czerwona kartka dla resortu transportu

1 lipca 2012

7bb12b6f811868b0c142f8ea8ee45138f4ebc61d

(Fot.: PD@N 433-44)

Resort transportu zakpił sobie z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRziST) wdrażając w życie Rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach - donosi “Dziennik WARTO WIEDZIEĆ”. .Dla rzetelności naszej informacji wyjaśnijmy, iż projekt rozporządzenia jest na etapie podpisów ministrów. Wracając do przywołanego powyżej wywodu, dziennik uzasadnia swoją ocenę faktem, iż procedura opiniowania projektu tego rozporządzenia nie została zakończona. I konkretnie: “W środę 27 czerwca br. podczas obrad KWRziST umówiliśmy się, że będziemy poszukiwali możliwości zaakceptowania treści dokumentu przez stronę rządową i samorządową. Ustalono, że ostateczną opinię w tej sprawie wyda Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska, którego posiedzenie zwołano na dzień 19 lipca br. W trakcie przyjmowania tych uzgodnień byli na sali przedstawiciele resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (na czele z wiceministrem) i przeciwko tym decyzjom nie protestowali. Tymczasem już na drugi dzień, rzecznik prasowy resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej informuje, że Minister Nowak rozporządzenie to już podpisał! (komunikat rzecznika w tej sprawie z dnia 28 czerwca br. zamieszczam poniżej)” - czytamy. Wiele emocji budzą procesowane od kilku miesięcy rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Do ich publikacji w Dzienniku Ustaw może minąć jeszcze czas jakiś.