Legislacja

Komisja Infrastruktury po raz kolejny o problemach branży transportowej

7 grudnia 2023

Komisja Infrastruktury po raz kolejny o problemach branży transportowej
iTV Sejm - transmisje archiwalne - Posiedzenie Komisji Infrastruktury z dn. 6.12.2023 r. [kliknij]

W dniu wczorajszym w Sejmie obradowała Komisja Infrastruktury. Minister Infrastruktury Alvin Gajadhur i sekretarz stanu Rafał Weber złożyli informację na temat rezultatów posiedzenia Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) z dnia 4 grudnia 2023 r. w kontekście kryzysu na granicy polsko-ukraińskiej związanym z protestem firm transportowych. Odbyła się szeroka dyskusja z udziałem osób zaproszonych.

6 grudnia br. w Sejmie obradowała Komisja Infrastruktury. Sekretarz stanu w resorcie - Rafał Weber złożył informację na temat rezultatów posiedzenia Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) z dnia 4 grudnia 2023 r. w Brukseli w kontekście kryzysu na granicy polsko-ukraińskiej związanym z protestem firm transportowych. Mówiąc o wystąpieniu w Brukseli informował: - Na nasz wniosek agenda tego posiedzenia została poszerzona o informacje związaną z wpływem umowy, która została podpisana pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w zakresie transportu drogowego rzeczy. I tak się faktycznie stało, ten punkt został do agendy dołączony, ja w ramach swojego wystąpienia opisałem bieżącą sytuację, która ma związek z tą umową, opisałem negatywny wpływ tej umowy na funkcjonowanie polskich firm transportowych, szczególnie tych, które od wielu lat jeździły na Ukrainę. Poruszyłem też inną kwestię problemową, związaną z ukraińskim systemem e-kolejkowania - relacjonował wiceminister. Podsumował: - W konkluzji swojego wystąpienia zawnioskowałem, aby na bazie artykułu 7 umowy został zwołany w sposób bardzo pilny Komitet Wspólny i w ramach tego Komitetu została podjęta decyzja o powrocie do stosowania zezwoleń drogowych między poszczególnymi państwami a Ukrainą. To była moja jasno sformułowania konkluzja. W tej konkluzji poparły nas inne państwa. W podobnym duchu wypowiadali się zarówno ministrowie Słowacji, jak i Węgier. Czesi, Chorwaci, a także Bułgarzy zwracali uwagę na ekspansję firm ukraińskich. - Pani Komisarz w wystąpieniu, które miała na podsumowanie tej rozmowy przekazała informację, że taki Komitet Wspólny zostanie zwołany natomiast jednoznacznie na tamten czas, na poniedziałek, wykluczyła możliwość powrotu do stosowania zezwoleń drogowych, czyli podtrzymała, że ta główna część tej umowy - jej zdaniem - powinna obowiązywać i przedłużona. To było stanowisko Komisji Europejskiej, natomiast ono tutaj nie będzie stanowiskiem przesądzającym ponieważ to co dalej się dzieje z tą Umową jest decyzją państw członkowskich - zakończył.

Informację o działaniach Inspekcji Transportu Drogowego - w tym szczegółowo o kontrolach drogowych - które były i są prowadzone mówił minister Alvin Gajadhur. - Około 50% kontroli drogowych, które prowadzi Inspekcja Transportu Drogowego to są kontrole przewoźników zagranicznych. Informacja, iż przewoźnicy ukraińscy nie są kontrolowani jest nieprawdziwa. W tym roku dokładnie 15 252 kontrole przeprowadzili inspektorzy pojazdów ukraińskich tj. 58% z liczby skontrolowanych pojazdów z tzw. krajów trzecich. (…) W ubiegłym roku Ukraina stanowiła 31%; 22% Białoruś, 14% Rosja. (…) Te kontrole były prowadzone, są prowadzone i będą prowadzone - informował A. Gajadhur. - Od 20 listopada do 3 grudnia zostało przeprowadzonych 1367 kontroli pojazdów należących do przewoźników ukraińskich, wszczęto około 100. postępowań administracyjnych, z tego już wydano 54 decyzje z załącznika nr 3, czyli decyzje administracyjne nałożone na przewoźnika; 264 mandaty z załącznika nr 1 (czyli mandaty na kierowcę głównie za nieprzestrzeganie norm czasu pracy, niewłaściwe używanie urządzeń rejestrujących, braki w dokumentacjach, badania lekarskie) i 54 mandaty za łamanie przepisów ruchu drogowego. Dodatkowo inspektorzy zatrzymali 55 dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów - dodał.

Na bazie złożonych informacji, po uzupełnieniu ich o działania rządowe i rozmowy ze stroną ukraińską oraz wobec trwającej trudnej sytuacji na granicy posłowie oraz szeroko reprezentowani przedstawiciele branży, tzw. strona społeczna, eksperci - zaproszeni do obrad Komisji Infrastruktury podjęli obszerną i ważną, merytoryczną choć trudną dyskusję. Zadano wiele pytań, odpowiadali przedstawiciele resortu infrastruktury. - Jest kilka informacji, które być może tworzą przestrzeń do rozwiązania tego problemu, ale jednak ta nasza dyskusja tutaj nie daje wielkich nadziei, że w najbliższym czasie coś się zmieni i to jest - jak myślę niedobre, bo to oznacza, że ta sprawa będzie jednak rozciągać się w czasie, a konieczność rozwiązania tych spraw spadnie na nowy rząd co oczywiście będzie się wiązało z naprawą tych wszystkich rzeczy, które do tej pory były zepsute i które przyczyniły się do tego, że mamy do czynienia z sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej z którą mamy do czynienia. (…) Te dwa nasze posiedzenia były potrzebne. Po pierwsze doprowadziły do mobilizacji związanej z różnymi działaniami przez rząd tymczasowy, w takiej formule jakie można było podjąć. Jestem pewien, że nowy rząd zdecydowanie bardziej dynamicznie, przy współpracy ze środowiskiem podejmie te wyzwania - zakończył dyskusję przewodniczący Komisji Infrastruktury, poseł Mirosław Suchoń. Zapowiedziane zostało kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury poświęcone podejmowanym problemom funkcjonowania branży transportowej.

W ramach uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury, członkiem jej prezydium został wybrany Andrzej Adamczyk, były minister infrastruktury, poseł na sejm kilku kadencji. 15 posłów było ZA, nikt nie był PRZECIWNY, 5 posłów wstrzymało się od głosu. (jm)