Legislacja

Korzystaj z tekstów jednolitych i ujednolicanych

28 października 2020

Korzystaj z tekstów jednolitych i ujednolicanych
ePD (ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE). Wydawca: Grupa IMAGE. Stan prawny na dn. 27.10.2020 [kliknij]

Tekst jednolity (skr. – t.j.) – taki tekst ma na celu ułatwienie posługiwania się danym aktem prawnym, w sytuacji, gdy był on często nowelizowany lub gdy dokonano w nim wielu zmian. T.j. to tekst aktu prawnego uwzględniający wszelkie zmiany, jakie w nim zaszły od chwili ogłoszenia, albo od chwili ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego.

Podobnie tekst ujednolicony – ten w zakresie szeroko pojętego prawa drogowego od lat przygotowuje wydawca – Grupa IMAGE, właśnie w celu ułatwienia pracy odbiorców. I dziś właśnie udostępniony został kolejny stan prawny zbioru nazwanego ePD (elektroniczne PRAWO DROGOWE).

Wśród dostępnych w zbiorze zaktualizowanych aktów prawnych wg stanu prawnego na 27. Października br. pomieszczono ujednolicenia:

- ustawy w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (zmiany wejdą w życie z dniem 1 i 9. listopada br.);

- rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (część przepisów obowiązuje z dniem 24. I 26. października, też są zmiany oczekujące od 5.11.);

- ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. obowiązujący z dniem 20.10.2020);

- zarządzenie w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (obowiązujące z dniem – 26. października br.);

- obwieszczenie w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (obowiązujący 1.1.-31.12.2021)

I inne. (jm)