Legislacja

KSD WORD pisze do resortu

29 maja 2013

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD pismem sygnowanym przez prezesa Łukasza Kucharskiego zwrócił się do Sławomira Nowaka, ministra transportu. Dokument jest prośbą o pilne określenie przepisami (rozporządzeniem) warunków, na jakich ośrodki egzaminowania mają łączyć się ze starostwami. Dyrektorzy ośrodków egzaminowania podkreślają jak niezbędna jest integracja pomiędzy systemami teleinformatycznymi organów biorących udział w wydaniu prawa jazdy. W aktach wykonawczych do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami brak jest jakichkolwiek uregulowań dotyczących zasad integracji tych systemów, warunków i sposobów komunikacji pomiędzy tymi systemami. I dalej – ten właśnie brak uregulowań doprowadził do sytuacji, w której PWPW udostępniające oprogramowanie do tworzenia i udostępniania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) narzuca własne, kosztowne zasady tej komunikacji. W konkluzji czytamy: Szanowny Panie Ministrze jeszcze raz proszę o przychylenie się do naszego wniosku. Występujący obecnie brak precyzyjnych uregulowań przedstawionych na wstępie niniejszego pisma  może doprowadzić do sytuacji, w której, w styczniu 2014 roku, w WORD zafunkcjonują wybrane zgodnie z prawem systemy teleinformatyczne, mające problem z komunikacją danych ze Starostwami. Brak wskazania zaś stosownymi aktami prawnymi, konkretnej bazy pytań, zatwierdzonej przez Pana Ministra, przyczyni się do zaistnienia, różnego w skali kraju, sposobu przeprowadzania egzaminów teoretycznych. Poniżej pełen tekst wystąpienia:

7a18f1b83f17b0f3dcdf34cbb1d1ec54de4c1a2e

09dbb2c44cdbefeaf80e74b9b9f50c12d657d6ba

(Fot.: PD@N 465-58-59)