Legislacja

Kto może prowadzić kursy dokształcające dla kierowców

Autor: PRAWO DROGOWE, Rzeczpospolita

14 października 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. W akcie m.in. określono warunki jakie musi spełnić chętny do prowadzenia kursów. Niezbędne są odpowiednie warunki lokalowe (pokój dla wykładowców, archiwum i miejsce do ćwiczeń praktycznych) i zbiór przepisów (głównie umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR).