Legislacja

Wzory tablic umieszczane w pasie drogi granicznej

Autor: PRAWO DROGOWE

15 października 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej.

Słowa kluczowe granica straż graniczna