Legislacja

Listy programu przebudowy dróg lokalnych

31 grudnia 2008

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Komunikat w sprawie zatwierdzenia list wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zakwalifikowanych do dofinansowania w 2009 r. w ramach Programu Wieloletniego pn. “Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011”

W dniach 30 i 31 grudnia 2008 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził przedłożone przez wojewodów listy wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zakwalifikowanych do dofinansowania w 2009 r. w ramach Programu Wieloletniego pn. “Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011”, z 15 województw: dolnośląskiego, kujawsko – pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W najbliższych dniach przewidywane jest również zatwierdzenie listy wniosków z województwa mazowieckiego.

Zatwierdzone listy zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.