Legislacja

MI: informacja ws. szkolenia e-learningowego

29 grudnia 2008

Ministerstwo Infrastruktury: Informacja ws. szkolenia e-learningowego kandydatów na kierowców:

W związku z informacjami prasowymi, dotyczącymi wprowadzania nowych form szkolenia kandydatów na kierowców, Ministerstwo Infrastruktury informuje, że możliwość przeprowadzenia wykładów z zagadnień teoretycznych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu została zawarta w projekcie ustawy o kierujących pojazdami. Według przygotowanego projektu, szkolenie e-learningowe mogłoby być prowadzone wyłącznie przez ośrodki szkolenia kierowców posiadające odpowiednie poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań. Projekt ustawy został obecnie skierowany do rozpatrzenia przez Rządowe Centrum Legislacji.

Resort infrastruktury wyjaśnia, że w przypadku akceptacji tej formy nauczania przez Parlament, szczegółowe warunki zostaną określone przez ministra właściwego do spraw transportu w ramach ogólnej delegacji ds. określenia programu zasad, metodyki i warunków technicznych procesu nauczania.