Legislacja

Maciej Wroński. Jest nowe rozporządzenie w sprawie kart tachografu

27 czerwca 2023

Maciej Wroński. Jest nowe rozporządzenie w sprawie kart tachografu
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

23 maja br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 986 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych [kliknij]. Nowością jest zawarte w tym rozporządzeniu rozwiązanie polegające na tym, że za potwierdzenie prawdziwości danych zawartych we wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy w zakresie wydanego zagranicą prawa jazdy, uznaje się:

- informację uzyskaną za pośrednictwem Europejskiej Sieci Praw Jazdy;

- potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy przez organ, który wydał to prawo jazdy, lub przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, które wydało to prawo jazdy;

- informację uzyskaną za pośrednictwem portalu państwa, które wydało prawo jazdy, jeżeli administracja tego państwa poinformowała o możliwości potwierdzania za pośrednictwem tego portalu danych i informacji zawartych w prawie jazdy;

- kopię świadectwa kierowcy wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

- kopię karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA, lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z aktualnym wpisem kodu 95.

Teoretycznie powinno to wyeliminować dotychczasowe praktyki Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, polegające na kwestionowaniu wydanych w Polsce i w Unii Europejskiej dokumentów potwierdzających posiadanie przez kierowców wymaganych unijnym prawem kwalifikacji. Czy tak się stanie? Tego do końca nie byłbym pewny, gdyż jak pokazuje praktyka ostatnich kilku lat, wskazana wyżej państwowa spółka wykazuje bardzo dużą inwencję w komplikowaniu życia kierowcom, przewoźnikom i innym podmiotom związanym z rynkiem transportu drogowego.

Jako przykład można tu wskazać sprawę podniesioną przez jednego z dużych przewoźników. Skarży się on (i to słusznie), że PWPW SA odmawia przyjmowania wniosków o wydanie karty kierowcy, w okresie ważności karty czasowej. A to powoduje, że kierowca jest odsuwany od pracy na okres w skrajnym przypadku kilkudziesięciu dni.

Czasami można odnieść wrażenie, że to PWPW SA sprawuje nadzór zwierzchni nad Ministerstwem Infrastruktury, a zdanie pracowników tej spółki dotyczące interpretacji prawa traktowane jest na zasadzie: ROMA LOCUTA CAUSA FINITA. Co najbardziej zdumiewające pracownicy tej spółki piszą skargi na Ministerstwo Infrastruktury przesyłając je do wiadomości organizacjom społecznym. Czy jest szansa, że się to zmieni? Tego nie wiemy, choć trzymamy kciuki za odzyskanie przez organa administracji publicznej realnego wpływu na działalność komercyjnego podmiotu w zakresie kompetencji przekazanych przez tę administrację.

Maciej Wroński, Prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska

Źródło: TLP