Legislacja

Mieszkańcy chcą decydować w sprawie lokalizacji ekranów akustycznych

24 lutego 2022

Mieszkańcy chcą decydować w sprawie lokalizacji ekranów akustycznych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Już wielokrotnie składane były różnorodne apele w sprawie ekranów akustycznych. Jedni chcą, inni wprost przeciwnie. Jedni oceniają, iż jest ich nadmiar, inni wskazują gdzie trzeba je postawić. Tym razem o zmianę przepisów dla zwiększenia roli mieszkańców w procesie przygotowującym budowę i usytuowanie ekranów przy drogach i innych szlakach komunikacyjnych wystąpiła do ministra infrastruktury grupa posłów.

Interpelacja nr 31593 [kliknij] zaadresowana do ministra infrastruktury dotyczy sprawy zmiany przepisów celem zwiększenia roli mieszkańców w procesie przygotowującym budowę i usytuowanie ekranów akustycznych przy drogach i innych szlakach komunikacyjnych. Autorzy wystąpienia piszą: - Szanowny Panie Ministrze, obecne przepisy dotyczące montowania ekranów akustycznych w największym stopniu biorą pod uwagę czynniki środowiskowe. Każdy montaż takich barier poprzedzony jest szeregiem analiz, które mają dać odpowiedź co do zasadności ustawienia w danym miejscu tych konstrukcji. Zdarzają się jednak sytuacje (o czym świadczą interwencje w moim biurze poselskim), w których osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych wyrażają swoje niezadowolenie zarówno z postawienia obok ich nieruchomości ekranów dźwiękochłonnych, jak również ich braku w miejscach, w których hałas dochodzący z dróg znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie. Należy podkreślić, iż w opisanych powyżej przypadkach, kierowane przez mieszkańców do zarządców dróg apele nie przynoszą zazwyczaj zadowalających rozwiązań, bowiem instytucje administrujące szlakami komunikacyjnymi zasłaniają się najczęściej obowiązującymi aktualnie przepisami prawa.

Po tym zwięzłym uzasadnieniu posłowie wnioskują: - Czy zatem nie jest zasadnym, aby w tej sprawie zwiększyć rolę mieszkańców, którzy aktywnie mogliby uczestniczyć w procesie projektowym poprzedzającym montaż i usytuowanie barier dźwiękochłonnych, i w ten sposób mogliby decydować o tym, czy w bezpośrednim sąsiedztwie ich posesji ekrany byłyby montowane bądź też nie?

W 2019 r. w stanowisku resortu infrastruktury [kliknij] wskazywano, iż kwestie dotyczące hałasu zostały uregulowane w przepisach ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (2018.799) [kliknij] oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, które pozostają we właściwości Ministra Środowiska. I dokonano następującego podsumowania: - Reasumując, zarządcy dróg działają w granicach prawa powszechnie obowiązującego i nie mogą podejmować samodzielnie decyzji o montażu czy też demontażu ekranów akustycznych. Ale czy mieszkańcy też mogą być tu stroną, która zostanie wysłuchana? (jm)