Legislacja

Minął tydzień i nowela ustawy o autostradach uchwalona

29 maja 2023

Minął tydzień i nowela ustawy o autostradach uchwalona
Sejm RP. 26.5.2023 r. (fot. Ministerstwo Infrastruktury)

26 maja br. w głosowaniu nr 84 na 76. posiedzeniu Sejmu RP posłowie głosowali nad całością projektu ustawy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3245, 3245-A, 3250 i 3250-A). Głosowało 451 posłów; ZA - 429, przeciw - 13, wstrzymało się - 9, nie głosowało - 8. Tak więc w ramach ekspresowego procedowania, po tygodniu ustawa została uchwalona. Teraz będzie skierowana do Senatu RP.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3245 [kliknij], 3245-A [kliknij], 3250 [kliknij] i 3250-A [kliknij]) po kilkukrotnym rozpatrzeniu, debaty nad zgłaszanymi poprawkami - w ramach Komisji Infrastruktury, na posiedzeniu Sejmu 26 maja br. została przyjęta. Głosowało 451 posłów; ZA - 429, przeciw - 13, wstrzymało się - 9, nie głosowało - 8.

Przypomnijmy propozycja nowelizacji ustawy dotyczy zaniechania poboru opłat za przejazd autostradą od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Drugi ważny zmieniany element (autopoprawka rządowa) wprowadzająca nowe zasady wyprzedzania na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Projekt wpłynął do Sejmu 19 maja, 23 autopoprawka do niego. Pierwsze czytanie odbyło się w ramach posiedzenia Komisji Infrastruktury, zgłoszone w trakcie drugiego czytania - posiedzenie plenarne - spowodowały kolejne skierowanie do Komisji, ostatecznie nad poprawkami i następnie całym projektem głosowano 26 maja. Projekt pod obrady Senatu RP. (jm)

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury: Sejm przyjął projekty ustaw Ministerstwa Infrastruktury

Sejm przegłosował 26 maja 2023 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zniesienie opłaty za przejazd dla samochodów osobowych i motocykli na autostradach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Oznacza to, że od 1 lipca 2023 r. nie trzeba będzie płacić za przejazd na autostradzie A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica za przejazd pojazdem o masie do 3,5 tony.

Projekt ustawy obejmuje również wprowadzenie zakazu wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu.

Państwowe autostrady darmowe dla samochodów do 3,5 t. Zniesiony zostanie pobór opłat na odcinkach autostrad płatnych, które obecnie zarządzane są przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zniesienie opłat dotyczyć będzie pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, czyli samochodów osobowych oraz motocykli. Ponadto uniemożliwione zostanie wprowadzenie opłat także na pozostałych zarządzanych przez GDDKiA autostradach, które są obecnie bezpłatne, a także na odcinkach, które są w realizacji. Kierowcy będą zwolnieni z opłat za przejazd od 1 lipca 2023 r. - Zniesienie opłat za przejazd autostradami od pojazdów osobowych spowoduje przeniesienie części ruchu z dróg alternatywnych, wybieranych obecnie przez kierowców z uwagi na opłaty na autostradach. Zwiększy się zatem poziom bezpieczeństwa na drogach krajowych i samorządowych w okolicy autostrad. Zaoszczędzone zostaną dzięki temu też środki na ich utrzymanie, remonty i modernizację – powiedział minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zabronione wyścigi słoni. W przegłosowanym projekcie ustawy znajdują się także przepisy mające na celu wyeliminowanie tzw. wyścigów słoni, a w konsekwencji poprawę bezpieczeństwa na drogach szybkiego ruchu. - Kierowcy pojazdów ciężarowych często wyprzedzają się przy minimalnej różnicy prędkości, nierzadko wynoszącej 1-2 km/h. Manewr taki jest wykonywany na tyle długo, że dochodzi do powstawania zatorów, bo dopuszczalna prędkość takich pojazdów wynosi 80 km/h, przy dopuszczalnej maksymalnej prędkości dla pojazdów osobowych 120 km/h na drogach ekspresowych i 140 km/h na autostradach. Dzięki wprowadzeniu zakazu wyprzedzania się ciężarówek na drogach ekspresowych i autostradach podniesiemy bezpieczeństwo i zwiększymy płynność ruchu na tych trasach - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.