Legislacja

W Sejmie już jest tekst projektu nowelizacji ustawy o autostradach płatnych

22 maja 2023

W Sejmie już jest tekst projektu nowelizacji ustawy o autostradach płatnych
(graf. PIXABAY)

Po szerokim wcześniejszym informowaniu o przygotowywanych zmianach ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych w zakresie zniesienia opłat za przejazdy wreszcie opublikowano tekst aktu (RCL - UD499) [kliknij]. Projekt trafił także do procedowania w Sejmie RP (druk nr 3245) [kliknij].

19 maja br. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw dotyczący zaniechania poboru opłat za przejazd autostradą od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad trafił do procedowania w Sejmie. Tego samego dnia został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury. W harmonogramie obrad rozpatrzenia jeszcze nie uwzględniono, jednak z całą pewnością odbędzie się ono około 76. posiedzenia Sejmu, zaplanowanego na 24, 25 i 25 maja br.

Autorzy ustawy uzasadniają: „Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu zaniechanie poboru opłat za przejazd autostradą od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (czyli samochodów osobowych oraz motocykli) na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wprowadzenie całkowitego wyłączenia poboru opłat za przejazd autostradą jest podyktowane potrzebami społecznymi bezpłatnego korzystania z autostrad płatnych zarządzanych przez organy państwowe.”. Wprowadzone mają być także zmiany w:

- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.),

- ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.),

- ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.),

- ustawie z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1005).

Planowane wejście w życie zaproponowanych zmian to 1 lipca 2023 r. (jm)