Krajowy Fundusz Drogowy
Minął tydzień i nowela ustawy o autostradach uchwalona
Legislacja

Minął tydzień i nowela ustawy o autostradach uchwalona

29 maja 2023

26 maja br. w głosowaniu nr 84 na 76. posiedzeniu Sejmu RP posłowie głosowali nad całością projektu ustawy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3245, 3245-A, 3250 i 3250-A). Głosowało 451 posłów; ZA - 429, przeciw - 13, wstrzymało się - 9, nie głosowało - 8. Tak więc w ramach ekspresowego procedowania, po tygodniu ustawa została uchwalona. Teraz będzie skierowana do Senatu RP.

Autostrady: opłaty za przejazd, zasady wyprzedzania. Sejm kończy procedowanie
Legislacja

Autostrady: opłaty za przejazd, zasady wyprzedzania. Sejm kończy procedowanie

26 maja 2023

Opłaty za przejazd, nowe zasady wyprzedzania na autostradach i drogach szybkiego ruchu - Komisja Infrastruktury oraz 76. posiedzenie plenarne - w Sejmie RP trwa procedowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach platnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką. Trzecie czytanie oraz głosowania prawdopodobnie jeszcze dziś.

W Sejmie już jest tekst projektu nowelizacji ustawy o autostradach płatnych
Legislacja

W Sejmie już jest tekst projektu nowelizacji ustawy o autostradach płatnych

22 maja 2023

Po szerokim wcześniejszym informowaniu o przygotowywanych zmianach ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych w zakresie zniesienia opłat za przejazdy wreszcie opublikowano tekst aktu (RCL - UD499). Projekt trafił także do procedowania w Sejmie RP (druk nr 3245).

Już nie zaparkujesz na chodniku! Dziś w życie wchodzi ustawa nowelizująca Kodeks drogowy
Legislacja

Już nie zaparkujesz na chodniku! Dziś w życie wchodzi ustawa nowelizująca Kodeks drogowy

24 sierpnia 2022

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca nowelizuje m.inn. ustawę - Prawo o ruchu drogowym. Zachęcamy do lektury i odpowiedzi na pytanie: Czy po 21 września br. bezkarnie będziesz mógł zaparkować na chodniku?! Uprzedzamy lektura nie jest łatwa.

To argumenty z perspektywy portfela kierowcy
Przegląd prasy

To argumenty z perspektywy portfela kierowcy

7 października 2021

W poniedziałek Andrzej Adamczyk minister infrastruktury był gościem stacji Radio Kraków. Powodem wizyty było niezwykle ważne wydarzenie oddania do użytku 13. kilometrowego odcinka trasy ekspresowej S7 (Szczepanowice-Widoma). Podczas porannej rozmowy minister mówił o inwestycji, ale też o procedowanym w Sejmie rządowym projekcie nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Czy istnieje ryzyko, że środki z mandatów zostaną przeznaczone na inne cele niż poprawa brd?
Legislacja

Czy istnieje ryzyko, że środki z mandatów zostaną przeznaczone na inne cele niż poprawa brd?

25 sierpnia 2021

Czy środki finansowe z podwyższonych mandatów zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa na drogach lub budowę nowych dróg? Jakie konkretne działania resort zamierza prowadzić w tym celu? Pyta poseł Marian Kierwiński. Przedstawiciel resortu infrastruktury informuje, iż zostaną przeznaczone wyłącznie na działania poprawiające bezpieczeństwo na drogach krajowych lub tworzące bezpieczną infrastrukturę drogową.

Projekt nowelizacji ustawy o autostradach. Przejazdy w trybie tzw. free flow
Legislacja

Projekt nowelizacji ustawy o autostradach. Przejazdy w trybie tzw. free flow

9 listopada 2020

- Wprowadzimy pobór opłaty za przejazd autostradą w trybie "free flow", czyli bez konieczności zatrzymywania pojazdów w punktach poboru opłat - poinformowała Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej. Na stronach RCL opublikowano projekt ustawowych regulacji w tym zakresie.

Konsultacje publiczne Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej
Przegląd prasy

Konsultacje publiczne Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

30 października 2020

Rozpoczynają się konsultacje publiczne Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Głównym celem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

viaTOLL w 2015 roku
Przegląd prasy

viaTOLL w 2015 roku

22 stycznia 2016

(531a-46) 251 kilometrów rozszerzenia, 86 tys. nowych rejestracji pojazdów i ponad 1,55 mld zł przekazanych do Krajowego Funduszu Drogowego – oto bilans działalności systemu viaTOLL w 2015 roku. Rok obfitował w wydarzenia mające duży wpływ zarówno na kierowców,...

Cztery lata po wprowadzeniu viaTOLL
Przegląd prasy

Cztery lata po wprowadzeniu viaTOLL

21 lipca 2015

Ponad 4,7 mld zł - tyle w ciągu ostatnich czterech lat wpłynęło na konto KFD z tytułu opłat drogowych (520-46 fot. viaTOLL) Z początkiem lipca minęły cztery lata od wprowadzenia na polskie drogi elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL i manualnego poboru...

Będą mogli zrezygnować z pobierania opłat drogowych
Legislacja

Będą mogli zrezygnować z pobierania opłat drogowych

26 czerwca 2015

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, która umożliwia odstąpienie od pobierania opłat na autostradach. Narzędzie to ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyż zarządcy dróg płatnych będą mogli zawiesić...

Wdrożenie procedury czasowego niepopierania opłat autostradowych
Legislacja

Wdrożenie procedury czasowego niepopierania opłat autostradowych

24 czerwca 2015

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyznania ministrowi infrastruktury i rozwoju, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie zmniejszonych wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego w związku z wdrożeniem procedury umożliwiającej czasowe...

O opłacie paliwowej
Legislacja

O opłacie paliwowej

12 listopada 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 23 października br. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (2014.1559). Nowela dotyczy opłaty...

W ustawie o autostradach płatnych
Legislacja

W ustawie o autostradach płatnych

3 lipca 2014

W życie wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Regulacja likwiduje organy opiniodawczo-doradcze: Radę ds. Autostrad (działającą przy ministrze do spraw transportu) i Państwową Radę Nieruchomości...

O wpłatach na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego
Legislacja

O wpłatach na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego

18 czerwca 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (2014.805). Wśród zmienianych aktów także ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Ustawodawca wprowadził...

Prezydent podpisał nowelę ustawy o autostradach
Legislacja

Prezydent podpisał nowelę ustawy o autostradach

12 czerwca 2014

Informacja w sprawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw Uregulowania ustawy mają charakter...

Zmiany w ustawie o autostradach
Legislacja

Zmiany w ustawie o autostradach

26 lipca 2013

W Dzienniku Ustaw nr 843 opublikowana została ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych. Nowela obejmuje zmiany dotyczące m.inn.: opłat za przejazd autostradami; systemu poboru opłat;...

Mandaty i grzywny przychodem Krajowego Funduszu Drogowego
Legislacja

Mandaty i grzywny przychodem Krajowego Funduszu Drogowego

8 maja 2013

(Fot.: PD@N 463-5) Pierwszy dzień 39. posiedzenia Sejmu RP. W porządku obrad przewidziano m.inn. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy zmiany przeznaczenia środków z...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o autostradach płatnych
Legislacja

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o autostradach płatnych

12 marca 2013

Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych 12 marca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy...

Stawka opłaty paliwowej na rok 2012
Legislacja

Stawka opłaty paliwowej na rok 2012

28 grudnia 2011

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na 2012 r. 16 grudnia 2011 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012. Zgodnie z...