Legislacja

Minister Zagórski zapowiada: od 1 października

13 czerwca 2018

Minister Zagórski zapowiada: od 1 października
RMF24 - „Wiemy, od kiedy nie będzie trzeba wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i polisy OC” [kliknij]

Jak się dowiadujemy z rozmowy ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego z dziennikarzem stacji RMF FR - od 1 października br. kierowcy nie będą już musieli wozić dowodów rejestracyjnych i polis OC w formie papierowej. Czyli przed 1 lipca br. w Dzienniku Urzędowym powinien zostać opublikowany stosowny komunikat ministra.

Przypomnijmy - z dniem 4 bm. obowiązuje ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, w której termin stosowania części przepisów określono na - zacytujmy art. 7 ust. 2 omawianej ustawy: 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie. Obecnie trwają rozmowy ze służbami uprawnionymi do kontrolowania kierowców. Pewien niepokój wywołała ogólnopolska awaria systemu informatycznego, która miała miejsce w dniu wczorajszym, a sparaliżowała pracę wydziałów komunikacji. Minister zadeklarował więc czekamy. Czekamy też na komunikat dotyczący tzw. okresu próbnego przewidzianego w szkoleniu młodych kierowców. (jm)