Legislacja

Ustawa dot. CEPiK właśnie opublikowana

23 maja 2018

Ustawa dot. CEPiK właśnie opublikowana
PRAWO DROGOWE.pl - Wyszukiwarka: USTAWA - PRAWO O RUCHU DROGOWYM (kliknij)

Rządowe Centrum Legislacji w poz. 957 Dziennika Ustaw opublikowało - ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - opublikowana. Procedowanie zakończone - wdrożenie kolejnych funkcjonalności systemu CEPiK 2.0. po raz kolejny przesunięte.

Informacja o etapach procedowania. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, dotyczył - jak uzasadniano - optymalizacji działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0 i wyeliminowania ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami interesariuszy, w części dotyczącej centralnej ewidencji kierowców (CEK), a także uzupełnienia i uspójnienia przepisów ustawy zmianie ustawy - Prawo o ruchu oraz niektórych innych ustaw. Rząd dokument skierował do Sejmu 19 kwietnia. Już 23. Skierowany został do pierwszego czytania do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury. Odbyło się ono 7 maja, już 9. ustawa została uchwalona w Sejmie RP, 11. w Senacie. Prezydent ustawę podpisał 15. maja. Wczoraj - 22 maja Rządowe Centrum Legislacji opublikowało ją z Dzienniku Ustaw (poz. 957). Iście ekspresowe procedowanie.

Ustawowe terminy. Poza kilkoma wyjątkami, ustawa wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. Zmienia: ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; ustawę z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw; ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw; ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw; ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. I także terminy - chociaż ich jeszcze nie znamy - zacytujmy art. 7 ust. 2 omawianej ustawy: 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Od kiedy CEPiK 2.0. Przesunięty – po raz piąty – termin może będzie wyznaczony za dwa lata? Tego chyba jeszcze nikt nie wie. Czekamy na przygotowywany przez resort cyfryzacji harmonogram prac nad CEPiK 2.0. (jm)