Legislacja

Ministerstwo nie znajduje uzasadnienia do zmiany przepisów

5 czerwca 2018

Ministerstwo nie znajduje uzasadnienia do zmiany przepisów
Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Za sprawą posłanki Mirosławy Nykiel, media wiele miejsca poświęcały problematyce cyklicznych badań kierowców. Resort zdrowia wskazał na Ministerstwo Infrastruktury jako właściwego adresata, albowiem właśnie on jest gospodarzem ustawy z dnia 5 stycznia 2017 r. o kierujących pojazdami – jak wyjaśniał Zbigniew Józef Król, podsekretarz stanu. Dziś mamy stanowisko resortu infrastruktury.

Minister Marek Chodkiewicz odpowiedział na zapytanie posłów Adama Ołdakowskiego i Jerzego Gosiewskiego (Zapytanie nr 7225) w sprawie obowiązkowych i regularnych badań dla kierowców powyżej sześćdziesiątego roku życia. Pytający wskazywali statystyki, z których wynikało, że obecnie co dziesiąty wypadek drogowy w Polsce spowodowany jest przez kierowcę po sześćdziesiątym roku życia. I uzasadniali: - Wiadomo, że kierowcy w tym wieku mają problemy ze wzrokiem czy słuchem, co wiąże się z gorszym widzeniem w warunkach słabszej widoczności, problemem z oceną odległości czy też z wydłużeniem czasu reakcji oraz pogorszeniem koordynacji wzrokowo-ruchowej. Seniorzy mają także słabszą sprawność intelektualną i stabilność emocjonalną. Sugerowali: - W wielu krajach obowiązują specjalne wymogi czy ograniczenia dla starszych kierowców, takie jak na przykład obowiązkowe badania medyczne, czy prawo jazdy wydawane na określony czas i przedłużane pod warunkiem przejścia odpowiednich badań. I pytali: - Czy w Polsce planowane są zmiany dotyczące kierowców powyżej sześćdziesiątego roku życia? Jeśli tak, to jakie? Czy uważa Pan Minister, że wprowadzenie na przykład regularnych badań potwierdzających uprawnienia seniorów do kierowania samochodami byłoby słuszną decyzją?

Odpowiadający podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury po pierwsze informuje, - że obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., przewidują, że każda osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami, jest zobowiązana do uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W stosunku do wszystkich kierowców ma zastosowanie system przesłankowy określony w art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami. Przewiduje on, że w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia, każda osoba kierująca pojazdem może zostać skierowana decyzją starosty na badanie lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Dodatkowo należy wskazać, że przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym nakładają na kierowców wykonujących przewozy drogowe obowiązek poddawania się badaniom lekarskim i psychologicznym stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy co 5 lat. Minister podsumował: - Biorąc pod uwagę powyższe Ministerstwo Infrastruktury nie znajduje uzasadnienia do zmiany obowiązujących przepisów dotyczących badań lekarskich kierowców. (jm)