Legislacja

Ministerstwo rozpoczęło prace nad rozporządzeniem o egzaminowaniu – pisze A. Bittel. Ale…

12 marca 2019

Ministerstwo rozpoczęło prace nad rozporządzeniem o egzaminowaniu – pisze A. Bittel. Ale…
Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad zmianą przepisów rozporządzenia w sprawie egzaminowania - informuje Andrzej Bittel odpowiadając na interpelację posłanki Agnieszki Pomaski. Egzamin miałby odbywać się przy użyciu czterokołowca lekkiego. Problem - nie ma takich dostosowanych dla niepełnosprawności przyszłych zdających pojazdów.

Posłanka pyta. W sprawie egzaminu na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych do ministerstwa infrastruktury w interpelacji nr 29115 pisała posłanka Agnieszka Pomaska. Pytała o plany resortu dotyczące zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. (poz. 232), w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a tu przede wszystkim zmiany, które niwelowałyby bariery utrudniające zdanie egzaminu osobom niepełnosprawnym np. zadanie egzaminacyjne nr 2 dla kandydatów na kierowców kat. B - ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. I więcej, posłanka pytała dalej: - Jeśli tak, to jakie rozwiązania problemu niedostosowania zasad egzaminowania podczas egzaminu na prawo jazdy do osób z niepełnosprawnością planuje podjąć ministerstwo?

Resort informuje i planuje. W imieniu resortu odpowiada podsekretarz stanu Andrzej Bittel. Informuje - tu cytujemy: - Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. W przedmiotowym rozporządzeniu planowane są między innymi zmiany dotyczące sposobu przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego dla osób niepełnosprawnych zamierzających uzyskać prawo jazdy kategorii AM. Informacja ucieszy niepełnosprawnych, którzy nadal napotykali na egzaminacyjne bariery. I tu przejdźmy do zaproponowanych konkretów. Resort planuje wprowadzenie możliwości zdawania egzaminu przy użyciu czterokołowca lekkiego przystosowanego do rodzaju niepełnosprawności oraz odpowiednie dostosowanie zadań egzaminacyjnych. I konkret: - Mając na uwadze propozycję Pani Poseł dotyczącą dostosowania zadania egzaminacyjnego jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu do potrzeb dłuższych niż 5 m pojazdów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych informuję, że zostanie ona uwzględniona podczas prowadzonych prac.

Ale tak naprawdę… w ośrodkach szkolenia i w ośrodkach egzaminowania… nie ma takich pojazdów - z jakimkolwiek przystosowaniem dla niepełnosprawnych - nie ma w ogóle. Dla pewności zapytanie wysłaliśmy do placówki prowadzącej oficjalny rejestr pojazdów przystosowanych do różnorodnych niepełnosprawności, czyli do PIMOT. Będziemy informowali o dalszych ustaleniach. (jm)