Legislacja

Nadal nie ma wyznaczonej placówki, nie ma bazy

9 sierpnia 2018

Nadal nie ma wyznaczonej placówki, nie ma bazy
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do naszej Redakcji zwrócił się Czytelnik Krzysztof S. poszukujący informacji czy została wykonana delegacja ustawowa wynikająca z art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (2018.728) i gdzie została opublikowana ta informacja. – Jeśli nie, to czy Państwo jesteście w stanie ustalić, dlaczego minister właściwy do spraw gospodarki nie zrealizował przepisu ustawowego pomimo upływu terminu i kiedy może to ewentualnie nastąpić - docieka.

Przypomnijmy. Ustawa przywołana przez Czytelnika została ogłoszona 13 kwietnia w życie weszła z dniem 14 maja Interesujący nas art. 2 obowiązuje z dniem 28 kwietnia br. Akt dotyczy zwolnienia z części opłat za praktyczną cześć egzaminu, niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia. Warunkiem jest, że przepis dotyczy pojazdu będącego własnością WORD. I tu sedno zapytania. Zapowiedziano, iż powstanie internetowa baza informacji o pojazdach dla niepełnosprawnych. Niepełnospawności bardzo różne, pojazdy powinny być przygotowane bardzo indywidualnie. Ustawodawca zapisał, iż ma powstać baza w której będą zarejestrowane takie pojazdy: - W bazie tej wskazuje się ośrodek szkolenia kierowców, w dyspozycji którego znajduje się dany pojazd. Prowadzącym i aktualizującym tę internetową bazę ma być jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wyznaczony podmiot ma mieć zapewnioną – z części budżetu państwa, której minister jest dysponentem – środki na jej prowadzenie.

Zapis ustawowy. Ustawodawca w par. 6 zapisał: - Minister właściwy do spraw gospodarki wyznacza, spośród jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych, podmiot właściwy do prowadzenia i aktualizowania internetowej bazy, o której mowa w ust. 5, oraz zapewnia z części budżetu państwa, której jest dysponentem, środki na jej prowadzenie.

Data zobowiązania ustawowego została wyznaczona na 28 kwietnia br. Dziś w kalendarzu kartka 9. sierpnia i nie ma zarządzenia ministra, nie ma wyznaczonej placówki, nie ma bazy. Pytanie, dlaczego minister nie zrealizował ustawowego przepisu i kiedy może to nastąpić zaadresujemy do ministra. (jm)