Legislacja

Najniższe wynagrodzenie w 2017 r.

13 września 2016

791cc8b900a571fa6f384d5c5317a168626d4107

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. I tak od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązywało będzie minimalne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł. Traci moc z dniem 31.12.2017.

(547-142)