Legislacja

Nie musimy mieć apteczki, ale przecież możemy!

4 lutego 2021

Nie musimy mieć apteczki, ale przecież możemy!
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Apteczka pierwszej pomocy, produkt niewielki, ale jakże ważny. I właśnie w sprawie zmian w przepisach dotyczących obowiązku posiadania apteczki w pojazdach posłanka Hanna Gill-Piątek zgłosiła interpelację. Przypomina, iż apteczki nie musimy posiadać w pojeździe, ale nakaz udzielania pomocy w razie wypadku oczywiście pozostała. Adresat – ministerstwo infrastruktury udzieliło odpowiedzi. Jest odpowiedź.

O zmianę przepisów dotyczących obowiązku posiadania apteczek pierwszej pomocy w pojazdach powstało wiele wystąpień, w tym także poselskich. - Bezpieczeństwo na drogach to nie tylko przestrzeganie przepisów, ale także dbanie o siebie i pozostałych uczestników ruchu drogowego, również w sytuacji, gdy dochodzi do wypadku i trzeba komuś udzielić pomocy. Między innymi dlatego adepci kursów nauki jazdy przechodzą obowiązkowy kurs pierwszej pomocy. Umiejętność jej udzielania ma dla naszego społeczeństwa na tyle doniosłe znaczenie, że naukę pierwszej pomocy prowadzi się w szkołach, przedszkolach jak również, na wielu festynach czy Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niestety kilka lat temu polski prawodawca zdecydował o zniesieniu obowiązku posiadania apteczki w samochodzie osobowym, jednocześnie utrzymując w mocy nakaz udzielenia pomocy w razie wypadku. Prowadzi to do sytuacji, że osoba, która zgodnie z prawem jest zobowiązana do udzielenia pomocy, według tego samego prawa nie musi posiadać narzędzi do skutecznego jej udzielenia. A przecież folia termiczna może ochronić rannego w wypadku przed wychłodzeniem, zanim na miejsce zdarzenia dotrą odpowiednie służby. Podobnie środki opatrunkowe - mogą powstrzymać krwawienie, zabezpieczyć chorego zanim zostanie mu udzielona profesjonalna pomocuzasadnia Hanna Gill-Piątek. W większości krajów UE tytułowy obowiązek ma w swoich kodeksach drogowych. My jadąc do takiego kraju także podlegamy temu wymogowi. Czyli oczywistą wydaje się potrzeba zharmonizowania przepisów w całej UE. Czy w resorcie infrastruktury prowadzone są prace nad wprowadzeniem zmian w przepisach? – zapytała posłanka.

W imieniu Ministerstwa Infrastruktury odpowiedział Rafał Weber: - Obecnie obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan prawny nie wprowadza obowiązku wyposażania wszystkich rodzajów pojazdów w apteczkę doraźnej pomocy. Wymóg ten dotyczy jedynie niektórych pojazdów takich jak autobusy, taksówki, samochody ciężarowe przystosowane do przewozu osób, a także pojazdy przeznaczone do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania. Jednocześnie użytkownik pojazdu może dobrowolnie wyposażyć swój pojazd w apteczkę pierwszej pomocy. Ministerstwo Infrastruktury wielokrotnie we wszelkich działaniach informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczestników ruchu drogowego (w tym do kierowców), rekomendował i nadal to robi, dobrowolne wyposażenie pojazdów w apteczki pierwszej pomocy.

Trudno nie zgodzić się - czy musimy mieć zapis w ustawie, aby tę malutką apteczkę mieć w pojeździe?! (jm)