Legislacja

NIK: ankieta dla kursantów. To będzie ogólnopolski ranking

6 października 2014

a9f37e17c86928eac107469fd9a4202d7125b636

950d1efae06b86457a9db55199c79596733ef6f2

(504-81-82)

 

Najwyższa Izba Kontroli - jak to podano w komunikacie - przystąpiła do badania, czy egzaminy na prawo jazdy przeprowadzane są w wojewódzkich ośrodkach egzaminowania rzetelnie i z poszanowaniem prawa. Cel ankiety to pogłębienie wiedzy o tym, czy przestrzegane były prawa kandydatów na kierowców, a uzyskanie prawa jazdy zależało od rzeczywiście posiadanych umiejętności. Ankieta jest anonimowa, termin przesłania do 31 grudnia 2014 r. Wśród pytań m. inn. terminu egzaminu, wieku ówczesnego kandydata, miejsca egzaminowania, kategorii prawa jazdy, ewentualnej sugestii “pomocy” w zdobyciu uprawnień; pytanie o kryteria poszukiwań ośrodka szkolenia; sugestii zakupu jazd dodatkowych itd. oraz podsumowujące “Czy poleciłaby Pani / poleciłby Pan ten OSK innej osobie? Odpowiadający to kursanci, którzy w ostatnich pięciu latach przechodzili szkolenie i zdawały egzamin. Na podstawie sondażu ma powstać raport, ten zostanie zaprezentowany w Sejmie. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski powiedział w radiowej Trójce, że dotychczasowe próby zmian systemu szkolenia kierowców się nie powiodły. Rozpoczęta kontrola ma się między innymi przyczynić do tego, aby młodzi kierowcy powodowali mniej wypadków.