Legislacja

Opublikowano zmiany w ustawie - Kodeks postępowania karnego

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

2 sierpnia 2005

Opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa weszła w życie z dniem publikacji.

Źródło Prawo Drogowe@NEWS