Legislacja

Nowe przepisy roku 2024

3 stycznia 2024

Nowe przepisy roku 2024
Grupa IMAGE - ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE (ePD) [kliknij] (graf. archiwum)

Zmian w przepisach w ubiegłym roku było niemało, część z nich obowiązuje też z dniem 1 stycznia 2024 r. i wejdzie później. Tradycyjnie, aby ułatwić przygotowania nowych regulacji redakcja ELEKTRONICZNEGO PRAWA DROGOWEGO przygotowała precyzyjne ich zestawienie wraz z odniesieniami do opublikowanych ustaw czy rozporządzeń (wszystkie dostępne w zbiorze ePD [kliknij]). Zbiór ePD już został zaktualizowany wg stanu prawnego na 1.1.2024.

Zdecydowanie rewolucyjne zmiany dotyczą kierowców, którzy wsiadają za kierownicę na tzw. podwójnym gazie. Po długim vacatio legis zacznie obowiązywać zmiana umożliwiająca konfiskatę auta. Kierowcy wykonujący przewóz osób, będą zobowiązani do posiadania naszego krajowego prawa jazdy i zweryfikowani pod kątem niekaralności. Od lipca producenci aut, chcący sprzedawać je w państwach należących do Unii Europejskiej, będą musieli montować w nich dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Standardem staną się takie systemy jak: awaryjnego hamowania; wspomagania cofania; inteligentny system prędkości; system rejestrujący parametry jazdy (podobny do tzw. czarnej skrzynki montowanej w samolotach) czy kamera monitorująca skupienie i uwagę kierowcy. Nasze zestawienie szczególnie powinno zainteresować właścicieli starszych pojazdów. Tu ustawodawca przewidział: wprowadzenie stref czystego transportu. Do miast nie będą mogły wjeżdżać auta benzynowe niespełniające wymogów normy Euro 1 (wyprodukowane przed 1992 r.) oraz diesle niespełniające normy Euro 2 (wyprodukowane przed 1996 r.). Zapowiedziano też czyszczenie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W połowie roku, a dokładnie 10 czerwca 2024 r. z bazy tzw. martwe dusze, czyli pojazdy zarejestrowane a nieużywane bez ważnych polis OC czy przeglądów rejestracyjnych. Na stacjach paliw zauważymy nowy wariant paliwa E10, oferowany w wersji 95-oktanowej. Zmiany przewidziano w sytuacji zakupu pojazdu, na każdego właściciela nałożono obowiązek, aby w ciągu 30 dni od zakupu przerejestrować pojazd (dotychczas wystarczyło stosowne zgłoszenie). W przeciwnym wypadku będzie mu groził mandat w dwukrotnie wyższy - w wysokości 2000 zł. Celem tego nowego obowiązku jest wycofanie z ruchu drogowego czarnych tablic rejestracyjnych. W nadchodzącym roku pojawią się także pomarańczowe tablice - przewidziane dla pojazdów sportowych.

I dygresje. Dementujemy różnorodne nieprawdziwie informacje, iż na kierowców seniorów nałożony został obowiązek badań lekarskich czy psychologicznych, aby mogli utrzymać uprawnienia. Otóż tymczasem nie uzgodniono wspólnych unijnych przepisów w tym zakresie - a właśnie od tej propozycji rozpoczęła się szeroka dyskusja - choć podkreślmy, iż ten stan prawny nie rozwiązuje potencjalnego zagrożenia jakie może spowodować pogarszający się stan zdrowia tej grupy kierowców. I drugie dementi - ustawodawca jeszcze nie zaproponował przepisów dotyczących zapowiedzianego podatku od aut emitujących spalinowy. Tymczasem informacja trafiła do Krajowego Planu Odbudowy, rząd jedynie zapowiedział - bez doprecyzowania założeń i potencjalnych stawek - taki nowy podatek wskazując na prawdopodobną datę - 2026 rok, zgadzamy się, że termin ten może ulec zmianie.

Dla ułatwienia naszym czytelnikom nadążania za dynamicznie zmieniającymi się przepisami redakcja przygotowała wstępne zestawienie tych najistotniejszych, które wchodzą na wejście w życie w 2024 r., pozostałe z zaktualizowanym wg stanu prawnego na 1 stycznia br. zbiorze ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE:

Zakres zmian

Uwagi

Konfiskata aut

14 marca 2024 r., po długim vacatio legis, wejdzie w życie zmiana przepisów, która umożliwi konfiskatę samochodu kierowcy, który zostanie jechał na tzw. podwójnym gazie. Pierwotnie prawo jazdy mieli tracić kierowcy, u których alkomat wykaże co najmniej 1,5 promila alkoholu lub 0,5 promila w przypadku spowodowania kolizji. Nowelizacja sprawiła jednak, że w drugim z wymienionych przypadków decydować będzie sąd. Czyli, aby kara została nałożona, powinna zajść jedna z następujących okoliczności: kierowca w momencie zatrzymania miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi; kierowca dopuścił się recydywy, czyli kierował auto pod wpływem alkoholu po raz kolejny w ciągu ostatnich dwóch lat; kierowca spowodował wypadek, a następnie uciekł (dotyczy to także trzeźwych sprawców). Procedura będzie następująca: jeszcze na drodze policja zatrzyma pojazd, następnie auto zabezpiecza prokuratura, a ostatnim krokiem jest orzeczenie sądu o przepadku pojazdu.

Indeks: KONFISKATA POJAZDU [kliknij]

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ [kliknij] - 

Kara za brak polisy OC

W br. wobec podwyżek płacy minimalnej będą miały miejsce także podwyżki cen polis OC. Wyższe będą też kary za ich brak wykupienia polisy. Właściciele aut osobowych, którzy spóźnią się z zapłatą ubezpieczenia zapłacą nawet 8484 zł. (po upływie 14 dni od daty ważności poprzedniej polisy. W przypadku nieważnej polisy od 4-14 dni kara wyniesie 40% minimalnego wynagrodzenia brutto - 1697 zł. Wyższe kary dla właścicieli samochodów osobowych, autobusów czy ciągników samochodowych to już kary w wysokości 12 726 zł (ponad 14 dni), 6363 zł (4-14 dni). Wyższe kary przewidziano także za brak w stosownym terminie deklaracji PCC-3 (na jej podstawie Urząd Skarbowy wylicza podatek od czynności cywilnoprawnych np. za zakupione auto). Tu kary to granice 10% płacy minimalnej po jej dwudziestokrotność (czyli 424 do 84 840 zł).

Od 1 stycznia br. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4 242,00 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł brutto.

Natomiast od 1 lipca wynagrodzenie za pracę wyniesie 4 300,00 zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 28,10 zł brutto.

Obowiązek rejestracji pojazdów

Od 1 stycznia 2024 r. nie wystarczy zawiadomienie o zakupie auta. Każdy nowy właściciel auta używanego będzie miał bezwzględny obowiązek jego rejestracji. Właściciel nowego pojazdu będzie miał obowiązek złożyć do właściwego wydziału komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu wniosek o jego rejestrację w 30 dni od chwili nabycia go na terytorium RP; dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej; sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy handlujący samochodami będą mogli złożyć wniosek o rejestrację w terminie do 90 dni. Niezłożenie wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni podlegać będzie 500-złotowej karze, a dla handlarzy pojazdami do 1000 zł (przy terminie 90 dni). Stawka wzrośnie do 1000 zł jeśli od chwili nabycia pojazdu minie 180 dni, a właściciel wciąż go nie zarejestrował. Przedsiębiorca (handlarz) będzie musiał zapłacić 2000 zł. Obowiązek zgłoszenia sprzedaży auta pozostaje bez zmian - mamy na to 30 dni, a opóźnienie może kosztować właściciela 250 zł. Nowe przepisy nie obejmują samochodów kupionych przed 1 stycznia 2024. Nawet jeśli ktoś nie poinformował urzędników starosty o zakupie przed 1 stycznia, jego postępowanie będzie się toczyć na zasadach obowiązujących w 2023 roku (w tym przypadku kara wynosi od 200 do 1000 zł).

„Auta używane. Już nie zawiadomienie o zakupie, ale obowiązkowa rejestracja” [kliknij]

W dniu 7 lipca 2023 roku znowelizowano ustawę z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, w zakresie przepisów regulujących obowiązek przerejestrowania pojazdów. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i dotyczą konieczności złożenia wniosku o rejestrację pojazdu przez właściciela w terminie 30 dni od dnia:

- nabycia pojazdu na terytorium RP;

- dopuszczenia do obrotu przez Krajową Administrację Skarbową pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem UE;

- sprowadzenia pojazdu na terytorium RP z państwa członkowskiego UE.

CEPiK: znikną „martwe dusze”

Z rejestru Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wycofane zostaną auta, które zarejestrowane zostały przed 14 marca 2005 r., a więc co najmniej 19-letnie, które nie mają ważnych badań technicznych, których właściciele nie wykupili polis OC od co najmniej 10 lat. Regulacja nie dotyczy aut zabytkowych i wolnobieżnych.

Te przepisy nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowego wejdą w życie w czerwcu 2024 r. Automatyczne wyrejestrowanie "martwych dusz" z CEPiK nastąpi 10 czerwca - wygasną decyzje o rejestracji pojazdów.

Taksówkarze tylko z polskim prawem jazdy

Zgodnie z przepisami uchwalonymi w celu poprawy bezpieczeństwa pasażerów tylko niekarani i z polskim prawem jazdy, osoby zweryfikowane także pod kątem niekaralności taksówkarze będą mogli realizować przewozy osób (dotyczy taksówek oraz aut z lobo Ubera czy Bolta).

Przepis obowiązuje od 17 czerwca 2024 r. Wszystkie firmy pośredniczące w przewozie mają obowiązek przeprowadzenia weryfikacji kierowców i posiadanych przez nich uprawnień, niekaralności. Zagraniczne nie będzie honorowane. Jeżeli kierujący takowe posiada, do czerwca będzie miał czas na wizytę w referacie komunikacji i wymianę dokumentu na polski.

Indeks: BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERÓW [kliknij

Na stacjach nowe paliwo (E10)

Od 1 stycznia na stacjach paliw pojawia się nowa, 95-oktanowa benzyna z oznaczeniem E10. W porównaniu do standardowej E5 nowa wersja różni się zwiększoną do 10 proc. zawartością biokomponentów. Większość aut z silnikiem o zapłonie iskrowym, które zostały wyprodukowane po 1 stycznia 2010 roku, jest przystosowana do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów zmuszeni będą do przejścia na benzynę 98-oktanową, gdyż ta nadal będzie oferowana z oznaczeniem E5. - Jesteśmy przygotowani do wprowadzenia na rynek od 2024 r. nowego formatu benzyny. Obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie identyfikuje zagrożenia dla przyjętych założeń związanych z wdrożeniem formatu E10 ani w obszarze logistyki, ani wymagań jakościowych - informował resort.

Jak sprawdzić, czy nasze auto jest przystosowane do nowego paliwa? Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki udostępnionej przez resort. Tu został też określony sposób oznakowania paliwa [kliknij]

Pomarańczowe tablice rejestracyjne

Nowe - pomarańczowe - tablice rejestracyjne przewidziano wyłącznie dla samochodów przeznaczonych dla sportu. Takie pojazdy nie będą poddawane okresowym badaniom technicznym i wyróżniać się mają m.in. nowym wzorem tablic rejestracyjnych - właśnie na pomarańczowym tle. „Rajdówki” będą przechodziły tylko weryfikację co do zgodności z warunkami technicznymi. Po pozytywnym werdykcie diagnosty otrzymają 12-miesięczne pozwolenia, umożliwiające poruszanie się na określonych trasach. Samochody z pomarańczowymi „blachami” nie będą miały możliwości uczestniczenia w normalnym ruchu. Auto takie zostanie dopuszczone na określone trasy i tylko w trakcie trwania zawodów sportowych. Co istotne, na samo wydarzenie muszą być przywiezione na lawecie.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, zmieniła również niektóre zapisy Prawa o ruchu drogowym. W "oddziale 7." pojawiło się pojęcie "samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych". (obowiązywanie od 1 czerwca br.). PD@N [kliknij]

Znikają czarne tablice rejestracyjne

Od 1 stycznia z polskich dróg muszą zniknąć czarne tablice rejestracyjne z białymi literami. Kierowcy, którzy nadal je wykorzystują, zostaną zobowiązani do przerejestrowania pojazdu na model zgodny z aktualnymi przepisami. Osoby, które zlekceważą nowe przepisy, mogą otrzymać mandat w wysokości od 500 do 1000 zł. W Polsce - jak szacowano na koniec 2023 r. - nadal porusza się około 800 tys. pojazdów z takimi tablicami.

Czarne tablice funkcjonowały do 2000 rok, wtedy weszły w życie „białe blachy”. Czarne mają pojazdy, które od tamtego czasu nie były przerejestrowywane, a właściciel auta nie chciał zmian.

Strefy czystego transportu

W roku 2024 w Polsce mają powstać pierwsze strefy czystego transportu. Pierwsze w Krakowie i Warszawie. Regulacja oznacza spore ograniczenie w dostępie do centrum miasta dla właścicieli starszych samochodów, które spełniają wymogi niskich norm emisji spalin. W Krakowie Przez pierwsze dwa lata do miasta nie będą mogły wjeżdżać auta benzynowe niespełniające wymogów normy Euro 1, czyli wyprodukowane przed 1992 r. oraz diesle niespełniające normy Euro 2, a więc starsze niż 28-letnie (wyprodukowane przed 1996 r.). Dwa lata później, 1 lipca 2026 r., wejdzie jednak w życie druga część uchwały, zgodnie z którą do miasta będą mogły wjechać jedynie benzyniaki spełniające normę Euro 3 oraz diesle spełniające normę Euro 5. Co więcej, jeśli po 1 marca 2023 r. kupiliśmy i zarejestrowaliśmy auto niespełniające kryteriów restrykcji, które mają wejść w życie w 2026 r., nie będziemy mogli wjechać nim do Krakowa już od 1 lipca 2024 r. Ze starszych aut w Krakowie będą mogli korzystać za to seniorzy. Za złamanie zakazu, a więc brak odpowiedniej naklejki na szybie, będzie groziło 500 zł mandatu.

Strefy czystego transportu pojawią się w niektórych miastach w połowie roku. Od 1 lipca br. cały Kraków stanie się taką strefą. PD@N. Indeks: STREFA CZYSTEGO TRANSPORTU [kliknij]

Nowe zasady egzaminu na prawo jazdy

8 grudnia 2023 r. - w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2659 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz worów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2023.2659). Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Utraciło moc Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206, z 2021 r. poz. 1426 oraz z 2023 r. poz. 1531).

Rozporządzenie [kliknij

PD@N Indeks: ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE EGZAMINOWANIA [kliknij]

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ [kliknij

Obowiązkowe wyposażenie auta

Od 7 lipca br. producenci aut, chcący sprzedawać je w państwach należących do Unii Europejskiej, będą musieli montować w nich dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Standardem staną się takie systemy jak: system awaryjnego hamowania; system wspomagania cofania; inteligentny system prędkości; system rejestrujący parametry jazdy (podobny do tzw. czarnej skrzynki montowanej w samolotach); kamera monitorująca skupienie i uwagę kierowcy.

Już od 7 lipca 2024 r. każdy fabrycznie nowy samochód sprzedany na terenie UE będzie musiał posiadać 5 dodatkowych systemów bezpieczeństwa .

PD@N. „Tzw. czarna skrzynka w aucie już obowiązkowa” [kliknij

Podatek od samochodów spalinowych

Pod koniec 2024 r. ma pojawić się podatek od samochodów spalinowych. Tymczasem znana jest tylko zapowiedź. Wpisana została do tzw. kamieni milowych. Miałby być płacony po zakupie auta używanego. Napęd spalinowy oznacza nie tylko benzyniaka i diesla, ale także hybrydę czy LPG. Media informują, że nie będzie jednego podatku od samochodu. Opłaty mają być aż dwie.

- podatek od samochodu w 2024 r., który zapłaci jednorazowo kupujący pojazd z silnikiem spalinowym.

- podatek od samochodu w 2026 r., który zapłaci każdy posiadacz starego samochodu. Tu opłata będzie obowiązywała rocznie. Co roku trzeba będzie ją wnosić.

“Rzeczpospolita” [kliknij]

Infor [kliknij

Opr. ©PRAWO DROGOWE@NEWS (Warszawa 1.1.2024)